23.09.2011

Aktivní politikou zaměstnanosti proti sociálnímu vyloučení

Napětí v obcích na Šluknovsku stále eskaluje, místní se potýkají nejen s pouliční kriminalitou, ale i projevy xenofobie a extremismu. Sociální nepokoje se navíc začaly přelévat i do jiných obcí a měst. Situací se na svém zasedání dne 23. září ve Strakonicích zabývalo i Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR. Jeho členové se shodli, že je třeba urychleně přijmout taková legislativní opatření, která by podobným výbuchům násilí v sociálně vyloučených lokalitách předcházela.  

Napětí v obcích na Šluknovsku stále eskaluje, místní se potýkají nejen s pouliční kriminalitou, ale i projevy xenofobie a extremismu. Sociální nepokoje se navíc začaly přelévat i do jiných obcí a měst. Situací se na svém zasedání dne 23. září ve Strakonicích zabývalo i Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR. Jeho členové se shodli, že je třeba urychleně přijmout taková legislativní opatření, která by podobným výbuchům násilí v sociálně vyloučených lokalitách předcházela.  

Starostové považují za nezbytné především vytvoření centrálního registru přestupků a zajištění skutečné vymahatelnosti práva. „Mezi spácháním trestného činu či přestupku a skutečným vymožením finančního postihu nebo realizace plnění jiného než peněžitého trestu v současné době často uplyne spousta času. Pokud by trest následoval ihned po činu, bylo by toto odstrašujícím příkladem také pro ostatní,“ vysvětluje předseda Svazu Dan Jiránek. Řešit je třeba i bytovou otázku. Nutné bude nastavit hygienické, bezpečnostní a velikostní parametry pro obytné místnosti, které by zamezily nekontrolovatelnému sestěhovávání osob. Neméně důležitá jsou opatření, která přispějí k dodržování povinné školní docházky a k nastartování pracovních návyků.    

Obce Šluknovského výběžku se potýkají také s nedostatkem policistů, a to především ve výkonu hlídkové služby přímo v terénu. Předsednictvo se shodlo, že je nemyslitelné, aby v problémových místech byly rušeny další obvodní oddělení policie, naopak počet policistů, kteří se pohybují přímo v terénu, musí být navýšen.  

Ve stávajících vyloučených lokalitách je nezbytné podpořit prevenci, ke které kromě terénní sociální práce patří i aktivní politika zaměstnanosti. Předsednictvo Svazu proto požaduje, aby na veřejně prospěšné práce bylo uvolněno více prostředků. Stát by měl obce v zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnatelných osob podporovat, ne jim bránit. Svaz měst a obcí ČR se sám svou účastí v projektu Rozjezdy 2011snaží přispět k vytváření příznivějších podmínek pro podnikání sociálně znevýhodněných skupin. 

Do budoucna je třeba zabránit vzniku dalších vyloučených lokalit. „Apelujeme v této souvislosti i na vládu, aby přehodnotila svou dotační politiku v oblasti sociálního začleňování. Dnes se setkáváme i s tím, že pod rádoby snahou o sociální začleňování se skrývá spíše vidina finančního prospěchu. Vždy by měly být respektovány také místní podmínky a rozhodnutí dané obce,“ dodává Dan Jiránek.