07.11.2011

Svaz stále vyjednává o podpoře projektů modernizace vodohospodářské infrastruktury

Striktní postoj Evropské komise v případě vodohospodářských staveb se opírá o závazky, které před rokem 2004 učinila vláda bez jakékoli konzultace s obcemi. Města a obce pak vycházely z metodik a postupů, jež opět připravovaly centrální orgány. Odpovědnost, včetně finanční, tedy nyní nelze přenášet na samosprávu, konstatovalo Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR na svém zasedání dne 4. listopadu 2011.

Striktní postoj Evropské komise v případě vodohospodářských staveb se opírá o závazky, které před rokem 2004 učinila vláda bez jakékoli konzultace s obcemi. Města a obce pak vycházely z metodik a postupů, jež opět připravovaly centrální orgány. Odpovědnost, včetně finanční, tedy nyní nelze přenášet na samosprávu, konstatovalo Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR na svém zasedání dne 4. listopadu 2011.

Města a obce, které připravovaly nebo již realizovaly výstavbu a intenzifikaci čistíren odpadních vod, příp. také výstavbu a rekonstrukci kanalizací, by dle aktuálního vývoje neměly obdržet očekávané prostředky k financování vodohospodářské infrastruktury. Podle Svazu měst a obcí ČR reálně hrozí, že města a obce budou muset projekty financovat vlastní cestou nebo ve spolupráci se stávajícím soukromým partnerem, např. formou půjček nebo jiných dotací. Potom však cenu za projekt přenesou na obyvatele, resp. spotřebitele, v ceně vodného a stočného. „Může dojít až k finanční destabilizaci obcí, zejména tam, kde obce již peníze investovaly. Problém se týká především menších měst, ve kterých nelze náklady uhradit formou zvyšování ceny stočného,“ upozorňuje předseda Svazu Dan Jiránek, primátor Kladna, který je také členem krizového týmu VODA sestaveného ministrem životního prostředí.

Na téma podpory projektů modernizace vodohospodářské sítě proběhla v posledních měsících řada jednání v České republice i v Bruselu. Krizový tým VODA se snaží pro každý projekt hledat cesty, jak dotace na projekty získat. Nejsvízelnější situace je u 29 žadatelů, kde jsou smluvní vztahy s provozovateli dlouhodobě vázány. „Svaz bude usilovat o to, aby stát uznal svoji chybu, a obcím, které do problému uvedl v důsledku nereálných závazků a chybně připravených pravidel, poskytl pomoc,“ dodává Dan Jiránek.