10.05.2011

Společné tiskové prohlášení k setkání předsedy Svazu s ministrem práce a sociálních věcí

Setkání předsedy Svazu Oldřicha Vlasáka s ministrem Jaromírem Drábkem proběhlo na žádost Svazu s ohledem na potřebu hledání společného řešení v otázce připravované Sociální reformy. „Nejsme proti reformě, ale obce potřebují vědět, kam reforma směřuje a jaké budou návazné kroky“ uvedl Oldřich Vlasák s tím, že pro obce je zásadní, aby měly jasně definovanou roli v sociální oblasti, mohly smysluplně vykonávat sociální práci a měly k tomu veškeré potřebné nástroje a podmínky.

 

Setkání předsedy Svazu Oldřicha Vlasáka s ministrem Jaromírem Drábkem proběhlo na žádost Svazu s ohledem na potřebu hledání společného řešení v otázce připravované Sociální reformy. „Nejsme proti reformě, ale obce potřebují vědět, kam reforma směřuje a jaké budou návazné kroky“ uvedl Oldřich Vlasák s tím, že pro obce je zásadní, aby měly jasně definovanou roli v sociální oblasti, mohly smysluplně vykonávat sociální práci a měly k tomu veškeré potřebné nástroje a podmínky. 

Ministr Drábek sdělil, že ministerstvo má návazné kroky reformy připraveny a budou v co nejkratším termínu dány Svazu k dispozici. Zároveň ujistil, že druhá etapa Sociální reformy obsahuje zpřesnění kompetence obcí v sociální oblasti a bude pamatováno i na finanční zajištění výkonu této působnosti. „V žádném případě nemá jít o konec sociální práce na obcích, “uvedl Jaromír Drábek. 

Ministerstvo nabídlo, že bude nadále postupovat společně se Svazem zejména ve věci definování konkrétních hranic mezi jednotlivými agendami, důležitá je zároveň otázka způsobu předávání potřebných informací. Svaz zejména požaduje, aby byla stanovena zákonná povinnost sdělovat obcím veškeré relevantní informace. 

Zástupci Svazu a ministerstva jednali rovněž o rozdělení dotací v letošním roce na sociální služby, kde obě strany nejsou spokojeny s výsledky dotačního řízení. Předseda Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák se připojil ke kritice rozdělení dotací v některých krajích, na níž již dříve upozornil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Ministerstvo vzniklou situaci řeší a přislíbilo, že v rámci dofinancování sociálních služeb budou brány na zřetel i potřeby obcí v této oblasti z titulu svých zřizovatelských kompetencí.  

V dalších dnech budou probíhat intenzivní jednání. Dne 16. května představí ministerstvo odborné veřejnosti, jak by měla být řešena další etapa reformy, 17. května pořádá Svaz kulatý stůl za účasti poslanců, senátorů a dalších zainteresovaných subjektů a 18. května bude ministerstvo jednat o konkrétních postupech s tajemníky obecních úřadů na jejich setkání v Ostravě.