20.09.2011

Svaz požaduje zmírnění propadu v daňových příjmech obcí co nejdříve

Novela rozpočtového určení daní přerostla v politické téma, které budí velké emoce. Stala se dokonce nástrojem, jak na sebe upoutat mediální pozornost. Svaz měst a obcí ČR takové účelové snahy odmítá. Vítá naopak všechny návrhy, které řeší propad v příjmech obcí od 500 do 20 tisíc obyvatel a nečiní tak na úkor jiných velikostních kategorií.  
 

Novela rozpočtového určení daní přerostla v politické téma, které budí velké emoce. Stala se dokonce nástrojem, jak na sebe upoutat mediální pozornost. Svaz měst a obcí ČR takové účelové snahy odmítá. Vítá naopak všechny návrhy, které řeší propad v příjmech obcí od 500 do 20 tisíc obyvatel a nečiní tak na úkor jiných velikostních kategorií.  
 

Odstranění tzv. U křivky v rozložení příjmů obcí je dlouhodobým požadavkem Svazu. „Nemůžeme ale souhlasit s populistickou zkratkou - velkým vezmeme a jiným dáme. Razantní snížení příjmů největších měst by mohlo mít vážné dopady i na obyvatele okolních měst a obcí, například v podobě omezení příměstské dopravy a dalších služeb,“ říká předseda Svazu a primátor Kladna Dan Jiránek. Je však zřejmé, že křivka průměrných daňových příjmů na obyvatele by vzhledem k objemu zajišťovaných veřejných služeb měla mít lineární průběh. K vyrovnání propadu by mohly posloužit prostředky ze státních dotačních programů. Bylo by tak navíc možné ušetřit i na nákladné administrativě. 

Nový zákon o rozpočtovém určení daní musí podle Svazu měst a obcí ČR také rozšířit spektrum sdílených daní o daně spotřební. Při pohledu na vývoj inkasa jednotlivých daní v posledních letech je zřejmé, že právě nepřímé daně jsou významnou stabilizační složkou veřejných rozpočtů. Zákon by měl rovněž motivovat obce k podpoře podnikání a k podpoře meziobecní spolupráce. „Dlouhodobě prosazujeme, aby novela zákona zahrnovala nové kritérium, které zohlední počet žáků mateřských a základních škol,“ uvádí dále Dan Jiránek. Důležité je podle jeho slov najít co nejrychleji reálné řešení, které by mohlo uspět v Parlamentu. 

V současné době je ale pro Svaz prioritní řešení situace obcí na dně U křivky, a to již v rámci státního rozpočtu na rok 2012. Ideální by byla obdoba široce definované účelově vázané dotace, podobné té, kterou letos na jaře obdržely obce s rozšířenou působností na vyrovnání příspěvku na přenesený výkon státní správy. Tento požadavek zazněl i na nedávném jednání představitelů Svazu s premiérem Petrem Nečasem.