17.05.2011

Účastníci kulatého stolu odmítli Sociální reformu I

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR začalo velmi razantně, zato naprosto nekoncepčně, prostřednictvím navrhované Sociální reformy I centralizovat výkon státní správy. Obcím tak výrazně ubírá jejich dosavadní kompetence vyplývající z fungujícího smíšeného modelu veřejné správy. U kulatého stolu, který k této závažné problematice na dnešek svolal Svaz měst a obcí ČR, zasedli představitelé samospráv, zástupci sociálních partnerů, odborné veřejnosti i poslanci a senátoři, kteří se budou návrhem zabývat v dalším kole legislativního procesu. K jednání bylo přizváno rovněž ministerstvo práce a sociálních věcí, jeho zástupci se ale omluvili.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR začalo velmi razantně, zato naprosto nekoncepčně, prostřednictvím navrhované Sociální reformy I centralizovat výkon státní správy. Obcím tak výrazně ubírá jejich dosavadní kompetence vyplývající z fungujícího smíšeného modelu veřejné správy. U kulatého stolu, který k této závažné problematice na dnešek svolal Svaz měst a obcí ČR, zasedli představitelé samospráv, zástupci sociálních partnerů, odborné veřejnosti i poslanci a senátoři, kteří se budou návrhem zabývat v dalším kole legislativního procesu. K jednání bylo přizváno rovněž ministerstvo práce a sociálních věcí, jeho zástupci se ale omluvili.  

Před několika měsíci byl ministerstvem práce a sociálních věcí předložen návrh sociální reformy, který řeší otázky posuzování a výplaty nepojistných dávek Úřadem práce ČR. „Návrh významně dopadá nejen na činnost obcí v oblasti sociální práce a řešení problematiky sociálního začleňování, ale i na další instituce veřejné správy, ostatní organizace a život občanů ČR,“ vysvětluje výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech. 

Zástupci všech přítomných institucí a organizací se shodli na nekoncepčnosti sociální reformy, u níž nejsou známy cíle ani návazné kroky. Představení legislativních návrhů a jejich následné vypořádání předkladatelem nebylo v souladu s demokratickými principy České republiky. „Ačkoli Svaz obecně podporuje reformní kroky, změnu v navrhované podobě podpořit nemůže. Má-li být reforma dlouhodobě udržitelná, musí její návrh vzejít z diskuse mezi ministerstvem, dotčenými subjekty veřejné správy a odbornou veřejností. Tomuto reformnímu kroku nepředcházela žádná analýza a širší debata, návrh byl navíc zaslán do vlády k projednání, aniž by došlo k vypořádání zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst,“ doplňuje Jaromír Jech.   

Přítomní shodně napadají materiální část Sociální reformy I i její procesní stránku. Konkrétně obcím přináší reforma významné riziko zhoršení sociální práce na jejich území, neboť bez odebraných kompetencí ji nebudou moci smysluplně vykonávat. Obce přestanou být v sociální oblasti úrovní nejbližší občanům, čímž stát oslabuje jednu z jejich základních úloh. Zanikne systém, na který jsou občané léta zvyklí, a dojde ke zhoršení dostupnosti služeb. Rovněž úspory, kterými ministerstvo argumentuje, jsou sporné, neboť velká část nákladů bude převedena na klienty a poskytovatele sociálních služeb.