27.05.2011

Rozpočtové určení daní ve vazbě na DPH představuje riziko pro obecní rozpočty

Svaz měst a obcí ČR usiluje o dokončení diskuse nad novelou rozpočtového určení daní. Žádá především navýšení objemu sdílených daní o dotační prostředky, rozšíření kritérií o počet žáků základních a mateřských škol, úpravu v koeficientech sdílení a rozšíření spektra sdílení o výnos ze spotřebních daní. Ministerstvo financí s většinou svazových požadavků souhlasí, nicméně takovouto novelu doposud nezpracovalo a ani nebyly konkretizovány jednotlivé parametry. Připomínkovým řízením zato už prošla novela zákona o DPH, tzv. sazbová, která se do rozpočtového určení daní promítne.

Svaz měst a obcí ČR usiluje o dokončení diskuse nad novelou rozpočtového určení daní. Žádá především navýšení objemu sdílených daní o dotační prostředky, rozšíření kritérií o počet žáků základních a mateřských škol, úpravu v koeficientech sdílení a rozšíření spektra sdílení o výnos ze spotřebních daní. Ministerstvo financí s většinou svazových požadavků souhlasí, nicméně takovouto novelu doposud nezpracovalo a ani nebyly konkretizovány jednotlivé parametry. Připomínkovým řízením zato už prošla novela zákona o DPH, tzv. sazbová, která se do rozpočtového určení daní promítne.

 Zvyšování sazeb DPH se samozřejmě dotkne také samosprávy, a to v příjmech i výdajích. Zamýšlené zvýšení sazby DPH z 10 % na 14 % v příštím roce a sjednocení na 17,5 % v roce 2013 vyvolalo potřebu změny koeficientu sdílení DPH z 21,4 % na 19,93 %, resp. 19,90 %. Nejenže novela povede ke zvýšení výdajů, ale vzhledem ke kompenzačním opatřením u daně z příjmů fyzických osob, která také tvoří zdroj obecních rozpočtů, se obáváme i reálného zhoršení hospodaření,“ vysvětluje výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech. 

Obce zaplatí více peněz např. za dodávky tepla, stavební a montážní práce v oblasti bydlení, potraviny pro školní jídelny, čištění vody, zpracování komunálního odpadu či hromadnou dopravu. Zde všude se doposud uplatňovala snížená sazba DPH. Vliv na rozpočty jednotlivých obcí se bude lišit dle struktury zajišťovaných služeb, očekáváme ale, že u velkých měst se meziroční nárůst odhaduje v řádech desítek milionů korun. 

Je třeba si také uvědomit, že v poslední době se stále zvyšuje nejistota daňového inkasa. V prvním čtvrtletí letošního roku většina obcí zaznamenala meziroční pokles. Argumentace ministerstva, že se obcím se zavedením zvýšené sazby DPH zvýší i inkaso této daně, proto značně pokulhává. Existuje spíše obava, že v roce 2012 se inkaso DPH obcím sníží,“ dodává místopředseda Svazu a starosta Kladna Dan Jiránek. 

Delegáti XII. Sněmu Svazu měst a obcí ČR proto doporučují nejprve zjistit, jaké bude reálné inkaso této daně i další dopady na obecní rozpočty, a zásah do RUD provádět až s účinností od roku 2013.