08.06.2012

Svaz vzkazuje ministru Kalouskovi: Ve věci RUD se nenecháme tahat za nos!

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR se znepokojením sleduje záměrné mlžení kolem skutečných dopadů dvou souběžných návrhů, které se týkají změn v rozpočtovém určení daní. Požaduje, aby konečná verze novely zaručovala v příštím roce opravdu mediálně proklamované navýšení příjmů obcí na přislíbenou hodnotu 129,5 mld.

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR se znepokojením sleduje záměrné mlžení kolem skutečných dopadů dvou souběžných návrhů, které se týkají změn v rozpočtovém určení daní. Požaduje, aby konečná verze novely zaručovala v příštím roce opravdu mediálně proklamované navýšení příjmů obcí na přislíbenou hodnotu 129,5 mld. Kč. Svaz zároveň považuje za nutné řešit situaci ztrátových obcí ve formě kompenzace v rámci státního rozpočtu.

Na nátlak Svazu měst a obcí ČR byl po několika letech odborných i politických diskuzí koncem května vládou předložen návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní (tisk 694), který ve většině odpovídá jeho dlouhodobým požadavkům. Z výpočtů v důvodové zprávě vyplývá, že by obce měly ze sdílených daní bez motivačních složek získat 129,5 mld. Kč, což je ve srovnání s aktuálními příjmy znatelný přírůstek.

„Odhlédneme-li od skutečnosti, že odhady celkových daňových příjmů jsou pro účely výpočtů zřejmě nadhodnoceny, znepokojující je především fakt, že vláda relativně v tichosti schválila ještě jednu úpravu RUD, a to prostřednictvím tisku 695. Podle důvodové zprávy má totiž do rozpočtů obcí směřovat bez motivačních složek jen 117,4 mld. Kč,“ upozorňuje Dan Jiránek, předseda Svazu, a dodává: „Je velmi zarážející, že předseda Sdružení místních samospráv pan Bartoněk, jenž prezentuje změny v RUD jako svůj obrovský osobní úspěch, se k tisku 695 nevyjadřuje, a tím ho mlčky podporuje.“

Svaz měst a obcí ČR na tento proto problém naléhavě upozorňuje a požaduje jasný návrh, jenž bude slučovat záměry obou projednávaných tisků. Procenta sdílení a konkrétní reálná čísla může předložit pouze ministerstvo financí, nikoliv poslanci. Svaz také důrazně žádá, aby již při projednávání v Rozpočtovém výboru, které je naplánováno na příští středu, došlo k vyjmutí úpravy RUD z daňového balíčku (tisk 695). Jen tak lze zajistit transparentní a odpovědné projednávání tohoto politicky citlivého tématu. Součástí diskuze v Parlamentu musí být rovněž řešení situace ztrátových obcí.

„Limit 3 hektary na obyvatele představil poprvé pan poslanec Gazdík na jednání podvýboru Rozpočtového výboru v dubnu letošního roku. Nikdy předtím se tato forma řešení U-křivky nediskutovala. Patrně zrovna 3 hektary matematicky vyšly, aby křivka vypadala dobře. Chápeme rozčarování několika stovek obcí, které meziročně mohou přijít o podstatnou část zdrojů. Z tohoto důvodu bude Svaz  usilovat o zajištění finanční kompenzace pro nejvíce postižené obce v rámci budoucích státních rozpočtů,“ dodává Josef Bezdíček, místopředseda Svazu a předseda Komory obcí.

Svaz věří, že odpovědný přístup zákonodárců může vést k posílení příjmů většiny obcí a měst. Každý jiný náhled bude znamenat ohrožení stability samosprávných rozpočtů, neboť politicky motivované sliby příjmů mohou zastupitelstva vést k větší výdajové aktivitě, která však následně nebude finančně kryta.
„Předpokládám, že vláda rozpočtové odpovědnosti si je vědoma všech souvislostí, které zásahy do financování samosprávy vyvolávají. A myslím tím dopady skutečné a dlouhodobé, nikoliv jen krátkodobé politické cíle,“ uzavírá Dan Jiránek.