10.06.2011

Nové vedení Svazu požaduje čitelného partnera pro jednání o financování obcí

Rada Svazu měst a obcí ČR nesouhlasí s rozporuplným postojem ministra financí v oblasti rozpočtového určení daní a zdůrazňuje, že financování obcí je v současné době zásadně ohroženo doprovodnými úpravami v souvislosti se zvyšováním daně z přidané hodnoty. Dan Jiránek, nový předseda Svazu a primátor Kladna, seznámí s tímto postojem v nejbližší době poslance všech politických stran.

Rada Svazu měst a obcí ČR nesouhlasí s rozporuplným postojem ministra financí v oblasti rozpočtového určení daní a zdůrazňuje, že financování obcí je v současné době zásadně ohroženo doprovodnými úpravami v souvislosti se zvyšováním daně z přidané hodnoty. Dan Jiránek, nový předseda Svazu a primátor Kladna, seznámí s tímto postojem v nejbližší době poslance všech politických stran.

Návrh na změny v rozpočtovém určení daní, který o minulém víkendu představil pan poslanec Kalousek, se liší od kompromisních řešení diskutovaných se zástupci ministerstva financí. „Vzhledem k individuálnímu postupu ministra vyslovuje Svaz obavy, že hlavního cíle novely, tedy úprava nesystémového znevýhodnění menších spádových měst, nebude v důsledku politické neshody dosaženo. Je třeba si uvědomit, že tzv. daňové sedlo je důsledkem obdobně zbrklého jednání v roce 2007,“ uvedl předseda Svazu Dan Jiránek.

Svaz měst a obcí ČR již v roce 2006 inicioval vznik pracovní skupiny, která se má, na základě Dohody s vládou ČR, zabývat finančními otázkami, zejména změnami zákona o rozpočtovém určení daní. Vedle resortu financí a Svazu jsou členy skupiny poslanci a senátoři Parlamentu, zástupci ministerstev, Asociace krajů a v poslední době také Sdružení místních samospráv. V zápisu z posledního jednání, který byl členům zaslán dne 25. května, se objevují podstatně odlišné parametry budoucího systému RUD.

Aktuální a zásadní ohrožení stability hospodaření obcí však představují doprovodné úpravy k vládnímu návrhu zvyšování sazeb DPH. „Vnímáme nezbytnost řešení problematiky financování důchodového systému a respektujeme skutečnost, že samospráva musí solidárně nést část břemene související s potřebnou reformou. V současné podobě však návrh řeší financování důchodů výhradně na úkor rozpočtů samospráv,“ zdůraznil Jiránek.

Svaz sestavil z dostupných údajů srovnání dopadů do příjmů všech stupňů veřejných rozpočtů. Při stoprocentně přesných odhadech dotčených daňových příjmů zaznamenají obce a kraje v příštím roce pokles zdrojů, zatímco státní rozpočet meziroční přírůstek, neboť na speciální důchodový účet se odvádí méně než je předpokládaný výběr ze zvýšené sazby.

„Růst snížené sazby daně samozřejmě ovlivní také výdajovou stranu rozpočtů samosprávy. Zřejmé bude zvýšení výdajů na městskou dopravu, opravy bytového fondu, svoz odpadů a samozřejmě příspěvků na provoz zřizovaných organizací, například školy, školní jídelny, knihovny,“ uzavírá nový předseda Svazu. 

Ve dnech 26. a 27. května se ve Zlíně konal v pořadí již XII. Sněm Svazu měst a obcí ČR. Jeho delegáti schválili nové složení Rady Svazu, která se dnes sešla na svém prvním zasedání. Rada Svazu je 101členný orgán, který řídí a kontroluje činnost Svazu v období mezi Sněmy. Na svém dnešním jednání Rada mimo jiné zvolila nové Předsednictvo. Novým předsedou se stal primátor Kladna Dan Jiránek. Místopředsedy byli zvoleni starosta obce Čermná nad Orlicí Josef Bezdíček, starosta Kyjova František Lukl a primátor statutárního města Chomutova Jan Mareš. Dosavadní předseda Svazu Oldřich Vlasák byl zvolen místopředsedou pro evropské záležitosti. Funkce všech představitelů Svazu jsou funkcemi čestnými a neplacenými, starostové a zastupitelé je vykonávají nad rámec svých běžných povinností ve prospěch všech samospráv.