16.05.2012

Okolí Prahy bojuje s nedostatkem kapacity mateřských a základních škol

Obce v okolí Prahy a dalších velkých měst se potýkají s nedostatkem míst v mateřských a základních školách. Na nutnost řešení situace Svaz upozornil na jednání Řídícího a koordinačního výboru MMR.

Obce v okolí Prahy a dalších velkých měst se potýkají s nedostatkem míst v mateřských a základních školách. Na nutnost řešení situace Svaz upozornil na jednání Řídícího a koordinačního výboru MMR.

V okolí velkých měst dlouhodobě stoupá počet obyvatel, např. v okolí Prahy to je za posledních 10 let až o 1/3 obyvatel více. Stěhují se sem zejména mladé rodiny s dětmi, pro které není připravena dostatečná kapacita mateřských ani základních škol.

Předseda Svazu Dan Jiránek a místopředseda pro evropské záležitosti Oldřich Vlasák proto upozornili členy Řídícího a koordinačního výboru MMR dne 11. května  na nutnost řešení této situace. Svaz navrhl, aby se pro tyto účely využila významná část prostředků určených na realokaci z nepříliš využívaných operačních programů.

Ministerstvo pro místní rozvoj přislíbilo zapracovat návrh Svazu do podkladů pro jednání vlády, která bude na přelomu května a června o způsobu využití finančních prostředků rozhodovat.