24.05.2012

Které RUD vlastně platí?

Na červnové schůzi Poslanecké sněmovny se budou projednávat dva tisky, které upravují rozpočtové určení daní. O jednom se mluví veřejně a pořád, o druhém v souvislosti s RUD téměř vůbec. Přesto na oba tisky nelze nahlížet odděleně, jeden 12 mld. Kč obcím přidává, druhý odnímá.

Na červnové schůzi Poslanecké sněmovny se budou projednávat dva tisky, které upravují rozpočtové určení daní. O jednom se mluví veřejně a pořád, o druhém v souvislosti s RUD téměř vůbec. Přesto na oba tisky nelze nahlížet odděleně, jeden 12 mld. Kč obcím přidává, druhý odnímá.

Svaz vítá kompromisní vládní návrh, který má snad větší šanci na podporu než nerealistické vize. Tisk 694, který včera schválila vláda, je nyní dostupný prostřednictvím webu Poslanecké sněmovny. Doporučujeme prostudovat zejména přílohu 2 v důvodové zprávě. Z ní vyplývá, že se srovnávají součty bez motivačních složek, celkově by obce pak měly získat 132,9 mld.Kč. Ve srovnání se skutečností roku 2011 by mělo dojít k průměrnému nárůstu daňových příjmů obcí o 15 %. Domníváme se, že pro lepší srovnání je vždy vhodnější volit jako základnu skutečnost než data založená na budoucích odhadech. Ve spojení se začleněním kritéria sdílení dle počtu žáků považuje Svaz tento návrh za maximum možného.

Hned následující sněmovní tisk, vládní zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů (tisk 695, část šestá), RUD opět mění. Nejzajímavější je v této souvislosti tabulka na str. 42 důvodové zprávy. Při aplikaci nových procent sdílení se v součtu dostaneme na daňové příjmy obcí v hodnotě 121,1 mld. Kč. Rozdíl celkových daňových příjmů obcí u obou tisků představuje 11,8 mld. Kč. Konkrétní podkladové výpočty uvádíme v příloze pod textem.

Dodejme, že již pro tento rok ministerstvo financí snižovalo odhad celkového inkasa DPH o 10 mld. Kč, proto lze o výhledu na rok 2013 částečně pochybovat. Každé nenaplnění předpokládaných hodnot znamená při nových pravidlech sdílení reálný pokles zdrojů pro obce (i kraje).

Věřme, že tolikrát opakované ujištění, že rozpočty obcí mají být posíleny, povede k prostému vyjmutí částí šesté, příp. pouze bodů 3 a 4 v tisku 695. Každý jiný zásah, včetně dodatečného vnucování úplně jiných procent sdílení, všechny pouze znejistí. Během června se ukáže, zda ambice novely sahají dále než ke krajským volbám.

 Srovnání dopadů návrhů změny v RUD (tisky 694 a 695)

 

 

Ostatní

21,4

 

 

 

20,75

ostatní

23,58

Procenta sdílení

DPH

18,9

DPH

21,93

 

Výhled 2013 novela (tisk 695)

Použité inkaso RUD 2013 (tisk 694)

 

Celkové inkaso

Obce

Celkové inkaso

obce

DPH

325,9

61,60

309,6

67,9

Daň z příjmů právnických osob

122,3

26,17

122,3

28,8

Daň z příjmů fyzických osob

145,4

33,35

141

36,2

 zvláštní sazba

13,1

2,80

12,2

2,9

 přiznání

5,4

2,31

5,4

2,4

 závislá činnost

126,9

28,24

123,4

30,9

CELKEM

593,6

121,1

572,9

132,9

 

Zdroj: důvodové zprávy k tiskům 694 a 695