Vše o koronaviru

14.01.2022

Informace pro obce - Fungování obecních orgánů od 17. 1. 2022

Nouzový stav skončil uplynutím dne 25. 12. 2021. S ohledem na epidemiologickou situaci však jsou i nadále stanovena určitá omezení prostřednictvím mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Ta jsou vydávána podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.

06.01.2022

Nové podmínky testování zaměstnanců na covid-19

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 5. 1. 2022 se souhlasem Vlády ČR nové mimořádné opatření upravující podmínky testování zaměstnanců na covid-19 účinné od 17. ledna 2022. Povinné testování na pracovišti avizuje vláda minimálně po dobu následujících dvou týdnů. Jak se tato pravidla dotknou obcí a jimi zřizovaných organizací?

15.12.2021

Testovat ve školách lze nově jakýkoliv den v týdnu

Od 14.12. je možné realizovat testování ve školách jakýkoliv vyučovací den v týdnu. Podařilo se schválit změnu mimořádného opatření k testování ve školách, takže nově testování nemusí probíhat již jen v pondělí. Důležité je dodržet frekvenci 1x za 7 dnů.

15.11.2021

Covid ve školách – kdo o čem rozhoduje?

Kdo nařizuje protiepidemická nařízení? A kdo nařizuje karanténu? Za co je odpovědná škola či krajská hygienická stanice a za co rodiče? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo stručný a přehledný materiál pro školy s vyjasněním kompetencí pro lepší organizaci provozu škol i k usnadnění komunikace s rodiči.

15.11.2021

Uzavření škol když hygiena nespolupracuje

Krajské hygienické stanice aktuálně často odmítají uzavírat i velmi výrazně covidem zasažené školy. Školy se pak dostávají do situace, kdy nejsou schopny zajistit provoz, ale zároveň nemohou zavřít. Pokud škola vyčerpala ředitelské volno a KHS odmítla zařízení uzavřít, nabízí MŠMT ředitelům jako krizové řešení možnost požádat o změnu organizace školní roku.

12.11.2021

Plošné testování ve školách proběhne 22. a 22. listopadu

vláda ČR dnes schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého plyne povinnost realizovat ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 na celém území ČR testování dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol a žáků základních škol, středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání na onemocnění covid-19.

30.09.2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 30.9.2021

Pro školy a školská zařízení, v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu služeb a maloobchodu, platí s účinností od 30. září 2021 následující:

09.09.2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o aktuálních podmínkách provozu škol a školských zařízení.

08.06.2021

Aktuální změny protiepidemických opatření od 8. 6. 2021

Od 8. června se sjednocují pravidla pro OTN (tj. prokázaní očkování - testování - prodělání nemoci). Ve většině krajů se ruší povinnost roušek ve školách během výuky a v zaměstnání (nejsou-li přítomny jiné osoby než spolupracovníci. Od 1. července se ruší povinnost testování v zaměstnání. Zvyšuje se také maximální počet osob na veřejných a soukromých akcích.

01.06.2021

Zrušme už roušky ve školách během výuky

Svaz měst a obcí vyzývá ke zrušení povinnosti žáků nosit roušky během výuky. Předseda Svazu měst a obcí František Lukl odeslal v minulém týdnu premiérovi, ministrům zdravotnictví a školství dopis, ve kterém apeluje na zrušení této povinnosti. Po zlepšení epidemické situace už podle Svazu, který tuto otázku konzultoval s vedením obcí i škol, převládají negativa nepřetržitého zakrytí úst. Naším cílem není plošné zrušení roušek ve sdílených prostorách škol, ale alespoň v době výuky v uzavřeném třídním kolektivu.

27.05.2021

Nestátní muzea a galerie mohou žádat o mimořádnou covidovou dotaci na provoz

Ministerstvo kultury vyhlašuje mimořádnou dotační výzvu Program udržitelnosti pro muzea II. Žádosti o dotaci bude možné podávat od 31. 5. 2021 do 30. 6. 2021.

25.05.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 31. KVĚTNA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o aktuálních podmínkách provozu škol a školských zařízení.

24.05.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 24. KVĚTNA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o aktuálních podmínkách provozu škol a školských zařízení.

12.05.2021

Informace k dodávkám testů do škol od 17.5.

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naleznete v příloze.

12.05.2021

Vyčíslení ztrát obcí a měst z činnosti organizací samospráv za rok 2020

Blíží se jednání s představiteli vlády, na kterém se budou projednávat klíčové podmínky kompenzací. Pomozte nám získat argumenty pro lepší zacílení požadované pomoci obcím a městům. Prosíme o Vaše odpovědi do 31. května 2021.

10.05.2021

Změny v rotační výuce v ZŠ

Od 17. května budou bez rotací fungovat 1. stupně ZŠ v celé ČR a 2. stupně v krajích Pardubickém, Plzeňském, Královéhradeckém, Karlovarském, Libereckém, Středočeském a v Praze. Od 24. května by pak měl fungovat 2. stupeň ZŠ bez rotací v celé ČR a obnoví se i teoretická výuka bez rotací na školách středních.

07.05.2021

Informace k finanční podpoře PCR testů ve školách ze státního rozpočtu

MŠMT vydalo pokyny k proplácení PCR testů ve školách.

03.05.2021

Reakce ÚOOÚ na výsledné znění mimořádného opatření k evidenci zákazníků v provozovnách

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) doplnil své vyjádření k mimořádného opatření, kterým se má zavést prokazování výsledků testů na SARS-CoV-2 či podstoupené vakcinace zákazníky a nařídit evidence zákazníků některými poskytovateli služeb.

03.05.2021

Speciál právní poradny - Změna mimořádných opatření MZ - co to znamená pro města a obce?

S účinností od 3. května 2021 dochází ke změně některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Mění se např. pravidla shromažďování, provozu některých služeb a obchodů, významným tématem je i návrat dalších dětí do škol. Pro zajištění Vaší informovanosti Vám přinášíme následující přehled.

30.04.2021

INFORMACE PRO ŠKOLY K ZAJIŠTĚNÍ TESTŮ PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o postupu při centrálním zajištění testů v nadcházejícím období.

30.04.2021

K vedení evidence zákazníků některými poskytovateli služeb a k prokazování výsledků testů na SARS-CoV-2 ze strany zákazníků

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil komentář k aktuálnímu návrhu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se má zavést prokazování výsledků testů na SARS-CoV-2 či podstoupené vakcinace zákazníky a nařídit evidence zákazníků některými poskytovateli služeb.

29.04.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Přinášíme aktuální informaci k provozu škol od 3. 5. 2021 zpracovanou na základě dnešního jednání vlády.

23.04.2021

Mateřské školy se otevřou 26. dubna ve třech krajích bez omezení

V Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji se v pondělí 26. dubna otevřou mateřské školy pro všechny ročníky, bez povinného testování a roušek. Vláda tak rozhodla na základě epidemiologické situaci v těchto krajích.

13.04.2021

Mimořádné opatření MZ

S účinností ode dne 19. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení. Více níže v článku.

10.04.2021

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o testování ve školách

Ministerstvo školství v posledních dnech zaznamenalo několik aktivit, které mají za cíl zpochybnit návrat do škol za podmínek testování či povinnosti dodržovat režimová opatření.

09.04.2021

Ministerstvo dopravy zveřejnilo doporučené postupy při povolení zkoušek autoškol

V návaznosti na postupné uvolňování omezení přijatých Vládou České republiky z důvodu pandemie COVID-19 Ministerstvo dopravy připravilo tabulku, která uvádí doporučené postupy jednotlivých subjektů v oblasti autoškolství a lhůty pro splnění.

07.04.2021

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 vydalo řadu opatření, která najdete v přílohách článku níže.

07.04.2021

Speciál právní poradny - Co přinese konec nouzového stavu?

Co přinesou mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která začnou platit s koncem nouzověho stavu 12. dubna 2021? Vše přehledně v speciálu právní poradny.

06.04.2021

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření.

04.04.2021

Informace k distribuci antigenních testů do škol

Přinášíme informace MŠMT související s připravovanou distribucí antigenních testů pro školy a školská zařízení.

30.03.2021

O podporu v programu COVID 2021 mohou žádat i obecní obchodní společnosti a příspěvkové organizace

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID 2021. Žádosti bude možné podávat od 12. dubna 2021. O podporu na pokrytí nákladů na provoz budou moci žádat také obecní obchodní společnosti a příspěvkové organizace.

29.03.2021

K povinnému testování zaměstnanců – rozšířené vyjádření ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů rozšířil své doporučení z 5. března 2021 k aktuální povinnosti testovat zaměstnance na přítomnost viru SARS-CoV-2. Ta je zaměstnavatelům nařízena novými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. O přípravě doporučení byla ministerstva zdravotnictví a průmyslu a obchodu informována.

24.03.2021

Prioritní registrace očkování pro pracovníky ve školství skončí už v neděli 28. března

Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci škol se mohou nejpozději do neděle 28. března registrovat k přednostnímu očkování. Přihlásit by se měli i zájemci mimo prioritizované skupiny. Ministr školství žádá o součinnost ředitelů. K očkování se dosud přihlásilo téměř 180 000 pracovníků regionálního školství a více jak 86 500 z nich již dostalo alespoň první dávku.

23.03.2021

Ministerstvo zdravotnictví: Samotestování a evidence ve firmách a nová pravidla pro NNO zaměstnávající alespoň 1 osobu

Ministerstvo zdravotnictví upravilo podmínky evidence testů pro zaměstnavatele, včetně testů, které mohou být provedené laickou osobou. Dále upřesňuje podmínky testování a evidence testů pro nestátní neziskové organizace. Podmínky platí pro organizace již od 1 zaměstnance.

19.03.2021

Rozšíření povinnosti testovat i pro obce s méně než 50 zaměstnanci (platí i pro obce s méně než 10 zaměstnanci)

Vláda rozhodla o dalším rozšíření povinného testování zaměstnanců. Od 30. března bude zákaz přítomnosti neotestovaného zaměstnance platit i pro pracoviště veřejného zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 50 osob. Za takové zaměstnavatele se považují mimo jiné obce a jimi zřízené či založené organizace. Tito zaměstnavatelé mají povinnost spustit testování svých pracovníků nejpozději od 23. března.

18.03.2021

Doporučení MŠMT k distanční výuce a duševnímu zdraví

Distanční výuka je mimořádně psychicky náročná pro žáky i učitele. MŠMT představilo metodický materiál, který přináší základní informace a doporučení pro on-line výuku, individuální konzultace a péči o duševní zdraví. Najdete zde i tipy, jak se připravit na návrat žáků do škol, nebo odkazy na materiály, které můžete doporučit rodičům žáků.

18.03.2021

Dotace MŠMT do sportu v přehledné aplikaci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo mobilní aplikaci, která přináší detailní informace o sportovních dotacích sportovním organizacím v letech 2018-2020. Jedná se celkem o více než 18 tisíc dotací v celkové výši bezmála 18 miliard korun, které jsou v aplikaci rozděleny podle příjemců na přehledové mapě České republiky.

15.03.2021

Povinné testování zaměstnanců veřejným zaměstnavatelem v podmínkách územních samosprávných celků a veřejné správy

Přinášíme výstupy z kulatého stolu k realizaci připravovaného mimořádného opatření k povinnému testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 veřejným zaměstnavatelem v podmínkách územních samosprávných celků a veřejné správy.

08.03.2021

K povinnému testování zaměstnanců ve firmách

Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl své rámcové vyjádření k aktuální povinnosti testovat zaměstnance na přítomnost nákazy COVID-19. Ta je zaměstnavatelům nařízena novým mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN). V závislosti na dalším vývoji situace při uplatňování opatření a získaných praktických poznatcích bude Úřad své vyjádření dále upřesňovat a doplňovat.

07.03.2021

POVINNÉ TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Vláda v pátek 5. 3. schválila povinné testování zaměstnanců ve veřejné správě.

04.03.2021

Jak zacházet s odpadem z antigenních testů určených k samotestování osob?

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo metodiku, která se od tohoto týdne stává více než aktuální. Přinášíme ji v příloze.

02.03.2021

Omezení pohybu vykazuje znaky diskriminace

Praha 2. března 2021, Svaz měst a obcí ČR upozorňuje na nesmyslnost posledních opatření vlády v souvislosti s nouzovým stavem.

02.03.2021

Fungování úřadů obcí a konání zastupitelstev - současná platná opatření

Pokyny pro fungování úřadů a konání zastupitelstev vzhledem k současným vládním opatřením naleznete v přiložených metodikách Ministerstva vnitra.

02.03.2021

Metodika k distanční výuce v mateřských školách

S uzavřením mateřských škol v důsledku vládních krizových opatření vyvstává pro školky povinnost zajistit pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, výuku distanční formou. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo za tímto účelem soubor metodických doporučení.

01.03.2021

Informace k provozu škol od 27. 2. do 21. 3. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o provozu škol a školských zařízení v následujících třech týdnech.

28.02.2021

Vládní opatření od 1.3. 2021

Níže přikládáme stručnou informaci o opatřeních, která platí od 1. března 2021. Plné znění jednotlivých usnesení vlády najdete v přílohách článku.

23.02.2021

Informace k očkování pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení proti COVID-19

Vláda České republiky rozhodla o prioritizaci pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení ve věci očkování proti onemocnění COVID-19 nad rámec schválené Strategie očkování proti COVID-19 v České republice a Metodického pokynu kampaně očkování. Očkování pedagogů a dalších zaměstnanců škol spolu s plánovaným screeningovým testováním může umožnit postupné otevírání škol.

16.02.2021

Informace pro obce - konání zasedání zastupitelstev obcí od 15. února 2021

Usnesením vlády č. 125 ze dne 14. 2. 2021, publikovaným pod č. 59/2021 Sb., vyhlásila vláda na dobu od 00:00 hodin dne 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021 včetně nouzový stav (podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky).

16.02.2021

Nový průvodce ÚNMZ má pomoct v boji s pandemií, k dispozici je zdarma

Publikace popisuje povinnosti při zavádění funkčních a bezpečných prostředků na trh a provádí je složitým procesem posouzení shody. Rovněž reaguje na výzvy zákonodárců, se kterými se Ministerstvo průmyslu a obchodu shodlo na potřebě vytvoření praktické metodiky zabývající se požadavky na zdravotnické a osobní ochranné prostředky.

15.02.2021

Dopady aktuálních krizových opatření na chod obcí

Vláda ČR vyhlásila na dobu od 15. 2. 2021 na 14 dní znovu nouzový stav. Na jeho základě vydala opět všechna protiepidemická opatření. Některá z nich doznala menších změn, které se propisují i od chodu úřadů a jednání orgánů obcí.

14.02.2021

Aktuální informace k provozu škol

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. do 28. února 2021.

08.02.2021

Průvodce základy regulace obličejových masek

Na portálu veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj byl uveřejněn Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků.

29.01.2021

Na očkování jsme v Náchodě připraveni, poslouží Beránek

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Celý loňský rok se nesl ve znamení boje proti covidu a nejméně v první polovině letošního roku bude virus tématem číslo jedna. Bohužel je to tak. I já bych raději psal o jiných a veselejších tématech, ale zdraví našich obyvatel je mojí největší starostí.

15.12.2020

Jak pořádat vzdělávací akce pro zaměstnance v jednotlivých stupních PES? Přehledně na stránkách ESF.

Na stránkách Evropského sociálního fondu (ESF ČR) naleznete přehlednou tabulku s pravidly pro pořádání vzdělávacích akcí pro zaměstnance dle aktuálního stupně Protiepidemiologického systému ČR (PES).

15.12.2020

Vývoj financování sociálních služeb v oblasti prevence u ohrožených rodin s dětmi

Asociace Dítě a Rodina, která sdružuje 86 předních organizací na ochranu ohrožených dětí v České republice, oslovila Svaz měst a obcí ČR s vyjádřením znepokojení nad vývojem financování sociálních služeb, zejména v oblasti prevence u ohrožených rodin s dětmi, které registrují v souvislosti s projednáváním rozpočtů jednotlivých samospráv.

03.12.2020

Informace k testování učitelů od 4. prosince

Všichni pedagogičtí pracovníci se mohou od 4. do 18. prosince nechat bezplatně otestovat na přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2.

03.12.2020

Informace k provozu škol od 7. prosince 2020

Provoz škol se mění od 7. prosince. Opatření mají odpovídat 3. stupni protiepidemického systému PES.

01.12.2020

On-line forma primární prevence má smysl

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky se na svém jednání dne 5. listopadu 2020 shodla, že v situaci, kdy není možné realizovat programy primární prevence prezenčně, je vhodnou alternativou on-line forma.

20.11.2020

Informace k provozu škol a školských zařízení

Novinky v provozu škol a školských zařízení od středy 25. listopadu 2020.

12.11.2020

První a druhé třídy ZŠ nastupují 18. 11. zpátky do školy

Ministr školství Robert Plaga oznámil včera ve sněmovně znovuotevření základních škol pro 1. a 2. třídy prvního stupně a speciálních škol (tzn. školská zařízení podle § 16 odst. 9 školského zákona). Umožněny by měly být také individuální konzultace 1 žák – 1 pedagog.

09.11.2020

Speciál Právní poradny 5

O novele stavebněprávních předpisů, zákonu o úpravách poskytování ošetřovného či o právech zastupitelů se můžete dočíst v novém speciálu právní poradny.

08.11.2020

Nový web Covid Portál

Srozumitelně informovat o vládních opatřeních proti koronaviru a životních situacích v době epidemie si klade za cíl nový web Covid Portál, který má občanům usnadnit orientaci v protiepidemických opatřeních.

06.11.2020

Nezapomínejte na online bezpečnost, připomíná NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) upozorňuje na nové kyberhrozby spojené se současnou situací, která klade vysoký důraz na online komunikaci. Jak zabezpečit videokonferenci a jaké nové phishingové emaily se šíří internetem?

05.11.2020

Algoritmy a postupy pro antigenní testování v sociálních službách

Ministerstvo zdravotnictví připravilo algoritmy použití a interpretace antigenního testu v detekci onemocnění COVID-19, návod na použití uvedeného testu a dále management respiračních onemocnění v ordinacích praktických lékařů, které jsou využitelné pro poskytovatele sociálních služeb. Uvedené materiály naleznete níže v příloze.

04.11.2020

Fungování úřadů obcí a konání zastupitelstev - opatření platná od 4. listopadu

Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo aktualizované informace k zajištění fungování úřadů a konání zasedání zastupitelstev obcí. Opatření jsou platná již od dnešního dne 4. listopadu.

02.11.2020

Kompenzační bonus (podzim 2020)

Ministerstvo financí připravilo přehled nejčastějších otázek a odpovědí.

29.10.2020

Doručování veřejnou vyhláškou na úřední desce

Úřad pro ochranu osobních údajů se ve své kontrolní činnosti setkal s nesprávnou praxí při doručování písemností veřejnou vyhláškou na úřední desce, kdy nebyly zohledněny zákonné požadavky na ochranu osobních údajů.

29.10.2020

Jak rychleji zavádět inovace a technologie do praxe? Odpovědi na prvním jednání hledala vládní Rada pro podporu strategických technologií a produktů

Vůbec poprvé jednala vládní Rada pro podporu strategických technologií a produktů. Vznikla letos v září v reakci na situaci s COVID 19, fungovat však má dlouhodobě nejen v kontextu s pandemií. Dnes se mimo jiné zabývala strategickým směřováním inovačních podpůrných programů či certifikacemi a dodávkami osobních ochranných a zdravotnických prostředků (OOP a ZP).

27.10.2020

Nová přísnější opatření vlády budou platit již od zítřka.

Noční zákaz vycházení, neděle zavírací den a další opatření. Od půlnoci z 27. na 28. října 2020 začínají opět platit přísnější nařízení vlády, která omezují pohyb osob i otevírací dobu obchodů. Opatření jsou platná prozatím do konce nouzového stavu, tedy 3. listopadu.

25.10.2020

Generální pardon MF ČR

Svaz měst a obcí ČR se obrátil na Generální finanční ředitelství s žádostí o informaci, zda bude možné, aby municipality mohly podávat v pozdějších termínech kontrolní hlášení v případech, kdy budou obecní účetní (či jiní pracovníci mající finanční oblast v municipalitách na starosti) postiženi nákazou Covid-19, nebo jim bude nařízená karanténa. Dále požádal o podrobnější informace k tzv. Generálnímu pardonu, který ministryně financí Alena Schillerová ohlásila na tiskové konferenci 14. října 2020.

22.10.2020

Doporučení pro obce k zasedání zastupitelstev, zajištění fungování úřadů a omezení úředních hodin k 22. říjnu 2020

Ministerstvo vnitra v návaznosti na přijatá krizová opatření aktualizovalo Informace pro obce ke konání zasedání zastupitelstev obcí v období od 22. října 2020 do 3. listopadu 2020 včetně a Doporučení pro obce k zajištění fungování úřadů a omezení úředních hodin. Oba materiály jsou ke stažení níže.

22.10.2020

Se zavřením obchodů a dalších provozů se rozšiřuje podpora pro podnikatele

Vláda přijala další mimořádná opatření v kontextu s koronavirem. Stejný den se rozšiřuje podpora pro podnikatele. Konkrétně: okruh žadatelů i alokace 2. výzvy z programu COVID - Nájemné, v němž je už možné podávat žádosti. Pokračuje i podpora z programu Antivirus v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, prodloužen je do konce roku. A tzv. kompenzační bonus Ministerstva financí, tedy 500 Kč denně a odklady plateb některých daní, budou moct nově využít osoby samostatně výdělečně činné v oborech, jichž se týkají dnes oznámená mimořádná opatření.

21.10.2020

Nová omezení vlády platná od čtvrtečního rána jsou podobná "lockdownu"

Od čtvrtka 22. října od 6.00 po dobu vyhlášeného nouzového stavu do 3. listopadu včetně bude až na výjimky zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky. Uzavřena bude i většina provozoven poskytujících služby. Dnes vláda zveřejnila nová opatřerní proti šíření koronaviru.

20.10.2020

Zadání československé výtvarné přehlídky BOJ S PANDEMIÍ

Vážení představitelé škol,
zasíláme Vám zadání k nové československé výtvarné přehlídce nazvané „BOJ S PANDEMIÍ“.

20.10.2020

Skauti znovu pomáhají Lince seniorů, zajistí nákupy a pochůzky

Linka seniorů, organizace Elpida, opět spojuje své síly s organizací Junák – český skaut. Pracovníci Linky budou telefonicky na čísle 800 200 007 přijímat poptávky od seniorů po celé zemi a dospělí skauti a skautky se budou moci díky jednoduché webové aplikaci přihlásit k pomoci konkrétním lidem ve svém okolí.

19.10.2020

Vláda schválila další finanční kompenzace pro nejohroženější sektory ekonomiky

Vláda ČR schválila ve čtvrtek 14. října další finanční kompenzace pro nejvíce zasažené oblasti ekonomiky. Jedná se o několik dotačních programů i legislativní změny.

19.10.2020

MPO zveřejňuje druhou výzvu k programu COVID

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo druhou výzvu programu COVID - Nájemné. Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

16.10.2020

Miliardy z EU na Covid? Ne, vláda je slíbila na „šatny a sportovní kabiny“!

Praha 16. října 2020, Představitelé samospráv, krajů a dalších zástupců územních partnerů zásadně nesouhlasí s postupem vlády, která bez ohledu na jejich názor i na pravidla iniciativy REACT-EU přesměrovala část peněz určených na boj s následky covidové pandemie na oblast kabin a šaten pro sportovce.

15.10.2020

Speciál Právní poradny 4

Vláda opětovně vydala nová zpřísňující krizová opatření, kterými zasahuje do každodenního života obyvatel. Ve vztahu k fungování obcí nedochází k razantním změnám, z důvodu častých změn a nesnadné orientace v aktuálních opatřeních Vám zároveň přinášíme stručný přehled toho nejdůležitějšího nejen pro obce a města a to v následujícím mimořádném zpravodaji.

14.10.2020

Pravidla zasedání výborů, komisí či podobných orgánů

Výjimka ze zákazu shromažďování více jak 6 osob se vztahuje i na výbory, komise a další obdobné orgány. Platí pro ně stejné podmínky jako pro zastupitelstva a rady.

13.10.2020

Uzavření všech škol od 14. října

Vláda přijala s účinností od středy 14. října další opatření razantně omezující provoz škol a dalších školských zařízení. Uzavřeny budou školy ve všech stupních vzdělávání vyjma mateřských škol.

13.10.2020

Zákaz hromadných akcí a další opatření

Od středy 14. října se na základě krizového opatření vlády zakazují všechny hromadné vnitřní i venkovní kulturní, společenské a sportovní akce. Výslovně se zakazuje konání koncertů, divadelních, filmových a jiných kulturních představení. Zakazují se návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, zoologických a botanických zahrad a dalších podobných zařízení.

13.10.2020

Aktuální podmínky provozu zařízení sociálních služeb

Poskytovatelům sociálních služeb se od dnešního dne na základě krizového opatření vlády nařizuje po dobu trvání nouzového stavu přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy s uživatelem podle zákona o sociálních službách. Zároveň se však poskytovatelům sociálních služeb nařizuje poskytnout sociální služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob, a to bez ohledu na typ registrované sociální služby.

12.10.2020

Zajištění fungování úřadů a omezení úředních hodin

Ministerstvo vnitra zveřejnilo informaci pro obce k zajištění fungování úřadů a omezení úředních hodin v souvislosti s výskytem koronaviru. Informace je ke stažení níže

12.10.2020

Speciál právní poradny 2

Zajímá Vás, co je nového v legislativě? Jakým ustanovením musíte věnovat pozornost a na co si dát pozor? Tak si nenechte ujít náš další monitoring legislativy a judikatury, který jsme pro Vás opět připravili!

12.10.2020

Speciál právní poradny 3

Vláda v návaznosti na vyhlášený nouzový stav vydala celou řadu krizových opatření, kterým podstatně zasahuje do běžného života nejen občanů, ale i obcí a dalších orgánů veřejné moci. Přinášíme Vám aktualizovaný mimořádný zpravodaj k aktuálním opatřením vlády k 9. 10. 2020.

07.10.2020

Zaměstnanci škol obdrží od vlády respirátory

Vláda dne 5. 10. schválila poskytnutí až 2.900.000 kusů respirátorů typu FFP2 ze zásob Ministerstva vnitra pro potřebu pedagogických a nepedagogických pracovníků. Distribucí ochranných pomůcek byl pověřen Hasičský záchranný sbor (v součinnosti s ministerstvem vnitra, ministerstvem školství a s hejtmany). Jednotlivé mateřské, základní a střední školy by měly dostat ochranné pomůcky dle počtu pedagogických i nepedagogických zaměstnanců.

05.10.2020

Informace pro obce - konání zasedání zastupitelstev obcí od 5. října 2020 po dobu nouzového stavu

Ministerstvo vnitra aktualizovalo v souvislosti s nouzovým stavem metodiku ke konání zastupitelstev obcí od 5. října 2020 po dobu trvání nouzového stavu. Metodika je ke stažení níže.

05.10.2020

Právní poradna - speciál

Vláda s účinností od 5. října 2020 opětovně vyhlásila nouzový stav a v souvislosti s ním upravila některé otázky dopadající do života obcí a měst. Přinášíme Vám proto mimořádný zpravodaj k aktuálním opatřením vlády.

02.10.2020

Výtvarná přehlídka BOJ S PANDEMIÍ

Organizátoři, kterými jsou Univerzita Karlova, Slovenský inštitút v Prahe, Česká centra a spolek W&ART z.s. vyhlašují tříetapovou československou výtvarnou přehlídku s názvem BOJ S PANDEMIÍ s cílem zachytit prostřednictvím výtvarných prací změny, které pandemie přinesla do našeho života .

02.10.2020

Data od ÚZIS budou ORP nově poskytována denně

Data týkají se aktuální epidemiologické situace na území České republiky budou od dnešního dne na úrovni ORP poskytována 1x denně namísto 1x za týden. Zástupci obcí tak budou mít možnost sledovat aktuální hodnoty v reálném čase. Nová verze popisu datových sad ke stažení v příloze.

01.10.2020

Vyhlášení nouzového stavu a krizových opatření od 5.10. 2020

V přílohách naleznete celé znění usnesení vlády ČR k vyhlášení nouzového stavu. Další opatření budeme sledovat a vybírat pro vás ta nejdůležitější.

24.09.2020

Ministerstvo zdravotnictví opět spouští mimořádná opatření.

Ministerstvo zdravotnictví ČR opět spouští od dnešního dne, tedy 24. září, mimořádná opatření, která se dotknou hromadných akcí. Plné znění opatření bylo na stránkách vlády ČR zveřejněno včera, 23. září. Naleznete ho v příloze. Platnost opatření je do 7. října.

23.09.2020

Důležité informace o opatřeních vlády a ministerstev k epidemii koronaviru na jednom místě.

Věděli jste, že na stránkách vlády ČR naleznete rubriku, na které jsou důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních vlády a ministerstev na jednom místě?

10.09.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

26.08.2020

Obce dostanou důležitá zdravotnická data o COVID-19, SMO a MZ se dohodly na spolupráci

Obce jsou důležitými subjekty ve zvládání současné pandemie koronaviru. Dosud však starostům chyběly klíčové statistické informace o nakažených a epidemiologické situaci. To se díky dohodě Ministerstva zdravotnictví a Svazu měst a obcí mění. Obě strany podepsaly pro stvrzení spolupráce memorandum, které posiluje roli obcí ve zdravotnické oblasti. Memorandum najdete v příloze.

26.08.2020

Předseda Lukl na CNN Prima NEWS k poskytování zdravotnických dat obcím

Obce dostanou důležitá zdravotnická data o COVID-19. Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR se dohodly na spolupráci, kterou stvrdily 25. srpna 2020 podpisem memoranda. Předseda SMO ČR František Lukl v pořadu 360° PAVLÍNY WOLFOVÉ na CNN Prima NEWS 25.8.2020.

25.08.2020

Zjištění dopadů krize COVID-19 na jednotky požární ochrany zřizované a financované obcemi

Asociace velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů (AV JSDH) připravila s podporou Svazu měst a obcí ČR dotazník, který má za cíl zjistit dopady krize COVID-19 na jednotky požární ochrany zřizované a financované obcemi. Poslední dobou se definují náklady na řešení této situace (zejména spolků a neziskových organizací), ale stále je málo slyšet o dobrovolných jednotkách, které nemalou, ale spíše zásadní měrou, jako základní složky IZS, přispěly k řešení této události, a AV JSDH má v úmyslu právě k tomuto otevřít diskuzi. S řešením událostí kolem COVID-19 jsou ovšem spojené náklady, které ovlivní financování jednotek i do budoucna. Z toho důvodu je potřeba zjistit, na kolik tato událost jednotky, respektive obce, stála a bude stát prostředků. Dalším smyslem dotazníku je zjistit stav informovanosti a kvality spolupráce v rámci IZS, státní správy a samosprávy, s ohledem na budoucí potřeby při obdobných událostech. Věříme, že tato data přispějí k jasné definici nákladů i v souvislosti s financováním obcí, respektive zvýšení nákladů obcí a dopadů na ně.

25.08.2020

Ke zpracování osobních údajů v rámci opatření proti šíření koronaviru

V současné mimořádné situaci vyvstávají otázky týkající se zpracování osobních údajů o zdravotním stavu osob, které mohou být šiřiteli nákazy, včetně zpracování údajů umožňujících jejich předchozí lokalizaci, potřebných k dohledání dalších osob, které s nimi byly ve styku. Otázky v souvislosti s opatřeními pro zamezení nákazy a ochrany zaměstnanců kladou také zaměstnavatelé.