03.05.2021

Reakce ÚOOÚ na výsledné znění mimořádného opatření k evidenci zákazníků v provozovnách

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) doplnil své vyjádření k mimořádného opatření, kterým se má zavést prokazování výsledků testů na SARS-CoV-2 či podstoupené vakcinace zákazníky a nařídit evidence zákazníků některými poskytovateli služeb.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo 26. dubna návrh mimořádného opatření, kterým se má zavést prokazování výsledků testů na SARS-CoV-2 či podstoupené vakcinace zákazníky a nařídit evidence zákazníků některými poskytovateli služeb. K tomuto návrhu se ihned vyjádřil ÚOOÚ s tím, že nově uloženou povinnost provozovatelům vést evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření bez stanovení konkrétního účelu a dalších parametrů zpracování a naplnění všech zásad ochrany osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, považuje ÚOOÚ za nepřípustnou.

30. dubna ÚOOÚ s ohledem na publikaci konečného znění mimořádného opatření doplňuje své Stanovisko k vedení evidence zákazníků některými poskytovateli služeb a k prokazování výsledků testů na SARS-CoV-2 ze strany zákazníků ze dne 29. dubna 2021.

Celé původní vyjádření z 29. dubna naleznete na stránkách ÚOOÚ zde.

Reakci ÚOOÚ na výsledné znění mimořádného opatření z 30. dubna naleznete na stránkách ÚOOÚ zde.

ZDROJ: ÚOOÚ