24.03.2021

Prioritní registrace očkování pro pracovníky ve školství skončí už v neděli 28. března

Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci škol se mohou nejpozději do neděle 28. března registrovat k přednostnímu očkování. Přihlásit by se měli i zájemci mimo prioritizované skupiny. Ministr školství žádá o součinnost ředitelů. K očkování se dosud přihlásilo téměř 180 000 pracovníků regionálního školství a více jak 86 500 z nich již dostalo alespoň první dávku.

Do této doby se k očkování přednostně registrovali zaměstnanci ve věku 55 let a starší a pedagogičtí pracovníci vyučující žáky, pro které by měla být prezenční výuka obnovena přednostně. Do konce týdne by se nyní měli registrovat i zbývající zaměstnanci škol. Ti se mohou s registračním kódem, který byl zaslán ředitelům škol, registrovat samostatně v registračním systému na adrese https://crs.uzis.cz/.

Při samotném očkování se zaměstnanec prokáže potvrzením o zaměstnání, které mu škola vystaví podle jednotného vzoru obdobně jako pro účely plošného testování v prosinci 2020.

V případě nejasností k problematice prioritizace očkování pedagogických a nepedagogických zaměstnanců kontaktujte zaměstnance MŠMT na tel. číslech 771 139 398, 771 139 410, 770 158 757, 773 752 081, 773 752 601 nebo 723 447 114, případně na e-mailové adrese ko-ronavirus@msmt.czCestou linky 1221 a dispečinku očkování covid-podpora@nakit.cz bude zajišťována podpora pedagogickým pracovníkům a nepedagogickým zaměstnancům, školám a školským zařízením v případě problémů s přihlášením.

Všechny informace najdete také na webu https://koronavirus.edu.cz/ockovani

Děkujeme za součinnost. I my věříme, že vysoká proočkovanost pracovníků škol spolu s dalšími opatřeními umožní co nejdříve začít obnovovat prezenční výuku ve školách