12.10.2020

Speciál právní poradny 3

Vláda v návaznosti na vyhlášený nouzový stav vydala celou řadu krizových opatření, kterým podstatně zasahuje do běžného života nejen občanů, ale i obcí a dalších orgánů veřejné moci. Přinášíme Vám aktualizovaný mimořádný zpravodaj k aktuálním opatřením vlády k 9. 10. 2020.

Zasedání obecních orgánů

Ve vztahu k zasedání zastupitelstev se prozatím nic nemění. Nadále tedy platí, že zasedání zastupitelstev a jiných orgánů obcí nepodléhají zákazu konání hromadných akcí, avšak platí pro ně některá omezení. Účast veřejnosti nemůže přesáhnout sto osob, zároveň musí mít každý účastník zajištěné místo k sezení a rozestupy mezi jednotlivými zástupci veřejnosti musejí být alespoň 2 metry. Samozřejmostí je povinnost nošení roušek a jiných ochranných prostředků dýchacích cest.

Nadále je možné konat zasedání zastupitelstva, rady a jiných orgánů obce on-line, tedy prostřednictvím videokonference nebo telekonference, zároveň je možné tímto způsobem zajistit účast jen některých členů příslušného orgánu obce. Zároveň platí, že tyto orgány nemohou rozhodovat korespondenčně, tedy tzv. per rollam.

Přinášíme Vám kompletní návod, jak po právní i technologické a organizační stránce zorganizovat on-line zastupitelstvo krok za krokem.

 

 

Úřední hodiny

S účinností od 12. října 2020 se orgánům veřejné moci a správním orgánům ukládá, aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající v omezení osobního kontaktu zaměstnanců s veřejností. Měl by tak být upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt, ve všech případech kdy je to možné. Příjem dokumentů by měl být prováděn pouze prostřednictvím podatelny, je-li zřízena. Mělo by dojít i k provedení zvýšených hygienických opatření. Totéž platí pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci úřadu.

Zároveň by měl být omezen rozsah úředních hodin na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni. O změně úředních hodin je třeba veřejnost informovat na úředních deskách. Omezení úředních hodin se neuplatní v případech, kdy dosavadní rozsah úředních hodin nepřesahoval aktuálně stanovený limit, nebo by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti, anebo pokud byl již klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu.

 

Hromadné akce – slavnosti apod.

Zakázány jsou hromadné akce v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech. Je zároveň rozšířen rozsah tohoto zákazu de facto na všechny hromadné akce vyjma svateb, pohřbů a v případě obcí zasedání obecních orgánů. Není tedy možné konat slavnosti, sportovní akce, poutě či jiné tradiční akce ve vyšším počtu osob.

 

Svatby a pohřby

S účinností od 19. října 2020 se účast na svatbě, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, které se konají nejpozději následující den, se omezuje počet osob tak, že nemůže být vyšší než 30 osob. Pro účely oslavy je oproti obecnému zákazu rozšířena doba, kdy se osoby mohou nacházet v provozovně stravovacích služeb, jelikož zákaz se v tomto případě uplatní pouze v době od 0:00 do 6:00. Jinými slovy, pro účely svatební oslavy je možné nacházet se v restauraci i po 20. hodině.

 

Sportovní utkání

I sportovní utkání jsou nově zařazena k akcím, které se v zásadě nemohou konat, jelikož je možná účast max. 10, resp. 20 osob, stejně jako u hromadných akcí. Zakázán je provoz vnitřních sportovišť (jako fitness center či tělocvičen), je však nadále možné sportovat kolektivně na venkovních sportovištích, a to v maximálním počtu 20 osob.

 

Školy

Od 12. října 2020 se omezuje provoz většiny škol. U středních, vyšších odborných a základních uměleckých se obecně zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. U základních škol je omezen provoz druhého stupně tak, že by se jednotlivé třídy měly rozdělit na polovinu, přičemž jedna polovina nesmí být přítomna v týdnu od 12. do 16. října, druhá polovina v týdnu od 19. do 23. října.

V době od 26. října 2020 do 27. října je obecně zakázána přítomnost všech žáků ve školách, školy tedy v tyto dny zůstanou zavřeny.

 

DOTAZY

 

Jak je to aktuálně s možností konání zasedání zastupitelstva?

Jak dlouho musí být zveřejněn program zasedání zastupitelstva v době nouzového stavu?

Můžeme konat tradiční obecní slavnosti

Může se konat zápas našeho mužstva v okresním přeboru?

Můžeme pronajímat obecní víceúčelové hřiště?

Musíme omezit rozsah úředních hodin?

Dojde k uzavření základních škol?