02.03.2021

Metodika k distanční výuce v mateřských školách

S uzavřením mateřských škol v důsledku vládních krizových opatření vyvstává pro školky povinnost zajistit pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, výuku distanční formou. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo za tímto účelem soubor metodických doporučení.

Záleží na každé mateřské škole, jak si pravidla pro distanční výuku nastaví. Měla by je mít, ale zakotvena ve svém školním řádu. Výuka může probíhat off-line i on-line formou. Vzhledem k tomu, že se stále jedná o povinnou formu výuky, škola je povinna evidovat poskytování této výuky a její plnění (absenci). S ohledem na odlišné podmínky jednotlivých dětí a jejich rodin není vhodné stanovovat pro zapojení do vzdělávání pevně určené časy a absenci posuzovat dle účasti na těchto aktivitách v konkrétních hodinách. Více v přiložené metodice.