05.10.2020

Právní poradna - speciál

Vláda s účinností od 5. října 2020 opětovně vyhlásila nouzový stav a v souvislosti s ním upravila některé otázky dopadající do života obcí a měst. Přinášíme Vám proto mimořádný zpravodaj k aktuálním opatřením vlády.

Zasedání obecních orgánů

Zasedání zastupitelstev a jiných orgánů obcí nepodléhají zákazu konání hromadných akcí, nicméně platí pro ně některá omezení. Účast veřejnosti nemůže přesáhnout sto osob, zároveň musí mít každý účastník zajištěné místo k sezení a rozestupy mezi jednotlivými zástupci veřejnosti musejí být alespoň 2 metry. Samozřejmostí je povinnost nošení roušek a jiných ochranných prostředků dýchacích cest. Nadále je možné konat zasedání zastupitelstva, rady a jiných orgánů obce on-line, tedy prostřednictvím videokonference nebo telekonference, zároveň je možné tímto způsobem zajistit účast jen některých členů příslušného orgánu obce. Zároveň platí, že tyto orgány nemohou rozhodovat korespondenčně, tedy tzv. per rollam.

Hromadné akce – slavnosti apod.

Obecně jsou zakázány hromadné akce jako koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá. Zároveň jsou zakázány hromadné akce v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech. Z tohoto zákazu je celá řada výjimek.

Divadelních, filmových a jiných uměleckých představení, při kterých se převážně nezpívá, se může účastnit maximálně 500 diváků, musí však být dodržena vzdálenost 2 metrů mezi diváky a účinkujícími, případně musí být mezi ně umístěno plexisklo.

Každý účastník musí mít určené místo k sezení a na něm by se měl převážně zdržovat, v případě prodeje vstupenek musí být ke vstupence uvedeno konkrétní místo k sezení. Nelze na těchto akcích prodávat ani podávat pokrmy ani nápoje. Mimo místa k sezení platí povinnost alespoň dvoumetrových rozestupů.

Slavnosti, na kterých se převážně nezpívá, nejsou zahrnuty k těmto výjimkám, a proto se na ně zřejmě bude vztahovat obecný zákaz hromadných akcí v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech.

Svatby a pohřby

V rámci krizového opatření budou svatby a pohřby zřejmě upraveny až od 19. října 2020 (s nejvyšším počtem účastníků 30), aktuálně se tak na ně vztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – omezení 10 účastníky uvnitř a 50 účastníky ve vnějších prostorech (resp. 500 a 1000, má-li každý přiřazené místo k sezení), toto mimořádné opatření však platí pouze do 7. října 2020.

Sportovní utkání

Sportovní akce organizované sportovními svazy se mohou konat, avšak za splnění několika podmínek. Je zakázána účast diváků, maximální počet osob na utkání je pak 130, do tohoto počtu se započítávají

sportovci a další nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství. To platí pro sportovní akce uvnitř i venku. V případech soutěží, zápasů či turnajů konaných mimo organizované sportovní svazy se uplatní obecný zákaz hromadných akcí nad 10 uvnitř, resp. nad 20 osob ve vnějších prostorech.

Restaurace a stravovací služby

Četná omezení svazují i restaurace či hostince. Kromě zákazu přítomnosti zákazníků v těchto provozovnách v čase mezi 22:00 a 6:00 platí následující omezení. Každý jednotlivý stůl může být maximálně pro 6 osob, rozestup mezi zákazníky u různých stolů musí být alespoň 1,5 metru. V provozovně nesmí být více osob, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky a provozovatel by měl písemně evidovat celkový aktuální počet těchto míst. Je možný i prodej z výdejového okénka, a to i po 22. hodině.

Chcete se přihlásit do Poradny pro obce, ale zapomněli jste heslo? Klikněte zde.