15.03.2021

Povinné testování zaměstnanců veřejným zaměstnavatelem v podmínkách územních samosprávných celků a veřejné správy

Přinášíme výstupy z kulatého stolu k realizaci připravovaného mimořádného opatření k povinnému testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 veřejným zaměstnavatelem v podmínkách územních samosprávných celků a veřejné správy.

Dne 10. 3. se uskutečnil on-line kulatý stůl k mimořádnému opatření k povinnému testování zaměstnanců veřejným zaměstnavatelem. Kulatý stůl zorganizovalo Sdružení tajemníků obecních a městských úřadů. Svaz měst a obcí ČR se kulatého stolu aktivně účastnil.  Zápis z jednání včetně uvedených odkazů a příloh je ke stažení níže. Zápis je rovněž zveřejněn na webu STMOÚ zde.

S výstupy z kulatého stolu bude i nadále pracováno s cílem upřesnění předmětné odborné problematiky pro územní samosprávné celky i veřejnou správu jako celek. Všechny relevantní dotazy a podněty z kulatého stolu byly zaslány k vyjádření Ministerstvu zdravotnictví, jehož zástupce se z jednání musel na poslední chvíli omluvit. Případné odpovědi a stanoviska MZ ČR budou následně zveřejněny na webové stránce STMOÚ i na našich stránkách.

Zdroj: STMOÚ