19.03.2021

Rozšíření povinnosti testovat i pro obce s méně než 50 zaměstnanci (platí i pro obce s méně než 10 zaměstnanci)

Vláda rozhodla o dalším rozšíření povinného testování zaměstnanců. Od 30. března bude zákaz přítomnosti neotestovaného zaměstnance platit i pro pracoviště veřejného zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 50 osob. Za takové zaměstnavatele se považují mimo jiné obce a jimi zřízené či založené organizace. Tito zaměstnavatelé mají povinnost spustit testování svých pracovníků nejpozději od 23. března.

Stejné opatření se stejnými termíny vydá Ministerstvo zdravotnictví i pro školy a školská zařízení, která na základě nařízení vlády zajišťují nezbytnou péči o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí. Pro tyto zaměstnance i zaměstnavatele platí stejné podmínky jako pro zaměstnance v sektorech, kde už je plošné opatření o povinném testování zavedeno. Znění opatření je níže ke stažení.  

Svaz měst a obcí nadále intenzivně jedná o příspěvku 60,- Kč na test pro obce a města. Dle stávajícího usnesení vlády se příspěvek na veřejné zaměstnavatele, tedy ani obce a města nevztahuje.

Mgr. Ivona Mottlová