03.05.2021

Speciál právní poradny - Změna mimořádných opatření MZ - co to znamená pro města a obce?

S účinností od 3. května 2021 dochází ke změně některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Mění se např. pravidla shromažďování, provozu některých služeb a obchodů, významným tématem je i návrat dalších dětí do škol. Pro zajištění Vaší informovanosti Vám přinášíme následující přehled.

Služby

Nově je možné využít i některé služby jako např. kadeřnictví, holičství, pedikúru apod., přičemž před vstupem do provozovny by se zákazník měl prokázat některým z dokladů o očkování, prodělání onemocnění v poslední době anebo o podstoupeném antigenním testu u zaměstnavatele. Za tímto účelem jsme pro Vás připravili automatický dokument Potvrzení o absolvování antigenního testu zaměstnancem.

Školy

Na základních školách mohou být osobně přítomni nadále žáci 1. stupně, pokud je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 a stavba je oddělena od budovy 2. stupně ZŠ. Základní školy, které tuto podmínku nesplňují, jsou pak povinny aplikovat model střídání dětí ve škole po jednom týdnu.

Nově se mohou výuky modelem týdenního střídání (polovina tříd lichý týden, polovina tříd sudý týden) účastnit i žáci 2. stupně ZŠ (či nižšího stupně víceletých gymnázií), ale pouze v několika krajích, a to Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Pardubickém, Plzeňském a Středočeském kraji a v hlavním městě Praze.

Mimořádná opatření pak zakotvují i další výjimky jako skupinové konzultace žáků (max. 6 žáků) 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky.

Ve výše uvedených krajích se mohou vrátit do mateřských školek všechny děti. V ostatních krajích nadále mohou docházet jen děti, které plní povinné předškolní vzdělávání s omezením max. 15 dětí ve skupině. Ve výše uvedených krajích ani nově neplatí povinnost testování jako podmínky osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.

Stále platí, že děti v mateřských školách nejsou povinny nosit respirátory ani roušky, žáci na základní škole jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku. Zároveň nadále platí povinnost testování žáků, a to 2× týdně.

S ohledem na vyšší počet opatření v souvislosti se školní docházkou lze očekávat i neochotu či odpor ze strany zákonných zástupců žáků, zde je však třeba upozornit, že přes veškerou argumentaci či polemiku platí presumpce správnosti a zákonnosti těchto mimořádných opatření a pouze soud může povinnosti uložené mimořádnými opatřeními zrušit. Do té doby je možné mimořádnými opatřeními uložené povinnosti vymáhat či sankcionovat jejich neplnění.

Zasedání orgánů obcí

Na zasedání zastupitelstev a jiných orgánů obce se doposud nic nemění, nadále je možné je konat i s přítomností veřejnosti za dodržení základních hygienických opatření. Současně je stále možné zasedání či jednání konat prostřednictvím videokonference.

Hromadné akce

Některé hromadné akce lze sice konat, platí však omezení počtu osob a zároveň je zapotřebí dodržovat i další opatření.

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

Kolik osob se může zúčastnit svatby nebo pohřbu (k 3. 5. 2021)?

Můžeme pronajímat obecní víceúčelové hřiště nebo tělocvičnu (k 3. 5. 2021)?

Jakým způsobem je upraven provoz obecních knihoven nebo muzeí pro veřejnost (k 3. 5. 2021)?

Mohou se (k 3. 5. 2021) konat farmářské trhy?

Co má škola dělat, když žák nebo jeho rodič odmítnou testování podstoupit?

Jak je to aktuálně (k 3. 5. 2021) s možností konání zasedání zastupitelstva?

Mohou zasedat (k 3. 5. 2021) i jiné orgány obce než zastupitelstvo?