13.10.2020

Zákaz hromadných akcí a další opatření

Od středy 14. října se na základě krizového opatření vlády zakazují všechny hromadné vnitřní i venkovní kulturní, společenské a sportovní akce. Výslovně se zakazuje konání koncertů, divadelních, filmových a jiných kulturních představení. Zakazují se návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, zoologických a botanických zahrad a dalších podobných zařízení.

Obecně pak platí zákaz shromažďování více jak 6 osob s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců a osob společně podnikajících. Tento zákaz se nedotýká svateb a pohřbů, ty budou od 19. 10. limitovány počtem 30 osob.

Omezení nezasáhnou ani jednání zastupitelstev a dalších orgánů veřejné moci, účast veřejnosti na takových jednáních je umožněna do 100 osob při zajištění 2m rozestupů. Další pokyny ke konání obecních rad a zastupitelstev uvádíme zde.

Ve všech vnitřních prostorech je od dnešního dne povinnost nosit roušku či jinak zakryté dýchací cesty. Stejně tak v prostředcích hromadné dopravy a na zastávkách. Nemusejí tak činit zaměstnanci na pracovišti, zachovávají-li mezi sebou nejméně 2m rozestup. Další výjimky obsahuje opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Mgr. Bc. Martin PIKOUS