01.06.2021

Zrušme už roušky ve školách během výuky

Svaz měst a obcí vyzývá ke zrušení povinnosti žáků nosit roušky během výuky. Předseda Svazu měst a obcí František Lukl odeslal v minulém týdnu premiérovi, ministrům zdravotnictví a školství dopis, ve kterém apeluje na zrušení této povinnosti. Po zlepšení epidemické situace už podle Svazu, který tuto otázku konzultoval s vedením obcí i škol, převládají negativa nepřetržitého zakrytí úst. Naším cílem není plošné zrušení roušek ve sdílených prostorách škol, ale alespoň v době výuky v uzavřeném třídním kolektivu.

Originál dopisu zaslaného premiérovi a ministrům najdete v příloze. Níže doplňujeme další informace a zpětnou vazbu od našich členů a ředitelů jimi zřizovaných škol.

Důvody pro zrušení povinnost zakrytí úst během výuky:

 • Závažné zdravotní problémy
  • Přímo ve školách dochází u některých dětí dochází ve školách ke kolapsům, zvracení, krvácení z nosu.
  • U velkého počtu dětí se objevují ekzémy a jiné kožní problémy
  • Problémy s dýcháním - ve třídách byl už před covidem problém s koncentrací CO2 (zateplené budovy bez klimatizace mají horší odvětrávání), doporučené častější větrání často není možné nebo je neefektivní (budovy ve městech u rušných a prašných silnic). Velké problémy mají astmatici
 • Problémy při výuce - některé aktivity jsou s rouškou prakticky nemožné: př. čtení u menších dětí, výuka cizích jazyků. Řada dětí nosí brýle, které se jim mlží.
 • Stížnosti rodičů - čím dál více rodičů přestává děti do školy posílat, proti rouškám se ozvývá více rodičů než proti testování - to už po umožnění testů ze slin přijala drtivá většina rodičů. Chceme vést s rodiči dialog, nechceme s nimi bojovat.
 • Opakované nošení a problémy s hygienou - takřka nikdo už nepořizuje na každý den nový respirátor, děti je tak nosí po kapsách, ve školních taškách, všude možně. Pokud se nedává dítěti každý den nová rouška ve škole, pak jsou špinavé a nehygienické.
 • Nadbytečnost při pravidelném testování a závažnost zásahu do integrity dítěte - počty pozitivních testů nepotvrdzují zvýšené riziko ve školách, pokud by tomu tak bylo, nemělo ministerstvo snižovat frekvenci testování, nošení roušek po celý den je fakticky větším zásahem do integrity dětí než testování 1x týdně.
 • Přirozené rozestupy ve třídách - při standardní výuce sedí děti v lavici v těsně blízkosti jen se svým sousedem. Ještě na podzim platila metodika hygieny, podle které měl při pozitivním testu jít do karantény jen spolužák z lavice.
 • Homogenní kolektivy tříd - zejména na prvních stupních základních škol se třídy v zásadě nemísí, ačkoliv není výslovně přikázána, zachovává se přirozená homogenita tříd - tříd testovaných žáků. 
 • Neproporcionalita opatření - ani většina zaměstnanců na pracovištích nenosí roušky celý den, jsou jim zajištěny rozestupy či pravidelné přestávky v práci. Žáci ve školách tak nyní nosí roušky možná ze všech nejdéle. Povinnost roušek ve školách se obhajuje o to hůře při pohledu na plné zahrádky restaurací apod.
 • Očkování učitelů - v době otevření škol se teprve spouštělo očkování. Nyní jsou již alepon první dávkou naočkováni všichni pracovníci škol, kteří o vakcinaci projevili zájem. Hrozí tedy jen riziko přenosu mezi dětmi, které se ale v tomto počasí stejně stýkají venku bez roušek.

MŠMT a MZDR již uznalo problematičnost roušek u dětí v mateřských školách, kde tuto povinnost zrušilo už před měsícem. Je čas zrušit tuto povinnost minimálně i na základních školách, ne-li ve všech.

Problematická ji formální rovina opatření. Školy jsou podle školského zákona povinny §29 odst. 2 zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Na tuto povinnost se odvolávalo i MŠMT ve svých metodikách, když se snažilo dovodit odpovědnost školy za dodržování nařízení adresovaného nikoliv škole ale žákům samotným. Nyní je otázkou poměřování intenzity nebezpečí ustupující pandemie a zdravotních problémů způsobených každodenním nošením roušek po dobu takřka už dvou měsíců. Domníváme se, že se situace v posledních týdnech prokazatelně změnila a vyžadovat povinné (budiž dáno na dobrovolnosti) nošení roušek během výuky je již neproporciální a nesprávné.

Zkušenosti námi oslovených ředitelů základních škol:

 • „Nošení roušek způsobuje dětem zdravotní problémy. Už dvakrát jsem volala do školy záchranku k žákyni, která z roušky omdlela. Problém mají nejen astmatici, ale i další žáci a učitelé. V respirátoru nemohou dýchat, bolí je hlava.“
 • „Za mne i učitelský sbor ZŠ je to nesmysl (myšleno nošení roušek u dětí). Ať se někdo projde po škole o přestávce - každý druhý žák tráví přestávku bez roušky a když někdo vejde si ji nasadí. Ať si ministerský úředník přijde zkusit učit v rouškách. Neslyším děti, děti nerozumí mně a vůbec nevím, kdo na mne v roušce mluví. Žáci tak mohou využívat určitou anonymitu atd.“  (obtížná vymahatelnost).
 • „Blížící se teplé počasí situaci ještě zhorší, nemáme klimatizaci a prakticky kvůli rámusu ve středu města můžeme větrat velmi omezeně“ (Doplňuji, že jsem přesvědčený, že většina škol v ČR nemá klimatizaci a nemá možnost z důvodu venkovního hluku větrat celý den).
 • „Každý den bez roušek či respirátorů (alespoň ve třídě) by byl posun k lepší výuce, komunikaci a práci.“
 • „Není reálné nařízení o nošení roušek naplňovat. Děti si roušky sundávají pod nos, aby měly dostatek čerstvého vzduchu na přemýšlení a mluvení zároveň. Také za školu chceme podpořit absenci respirátorů u učitelů v době výuky. V respirátorech učitel musí zvýšit sílu hlasu, je špatně slyšet, dochází k rychlé únavě.“
 • “Děti s tím mají obrovské problémy, máme výskyty vyrážek v obličeji, problémy s dýcháním astmatiků, obzvláště nyní, kdy se začíná oteplovat a třídy jsou špatně větratelné.”
 • “Čelíme čím dál většímu rodičů, kteří nám nestále předkládají různé argumenty právníků, že nemohou ředitelé škol vyžadovat nošení roušek. V dopisech se objevují výhrůžky finančního odškodnění, jakmile soudy uznají správnost názoru rodičů.”
 • V době, kdy jsou děti pravidelně testováni s negativním výsledkem, nechápeme, proč mají mít pokrývku úst. Stačí se odpoledne zajít podívat na stadion nebo do sportovní haly, kde desítky dětí z různých škol aktivně sportují bez pokrývky úst.”
 • “Stěžuje zhoršené dýchání, zvláště u astmatiků, ačkoliv je paní učitelka nechává vždy vydýchat se u okna. Se zvyšující se venkovní teplotou dá očekávat zhoršení dechových potíží u všech dětí, nejen u dětí s astmatem. Všechny naše školy řádně žáky v souladu s pokynem testují, což je myslím si při současných epidemiologických číslech, dostatečné opatření pro pozitivní záchyt případně nemocného dítěte.”
 • “V minulém týdnu jedna žákyně ve škole omdlela, protože se jí udělalo špatně z roušky. Stejný problém měla už na podzim, takže jsme dvakrát volali do školy záchranku, která ji odvezla do nemocnice. V současné chvíli je minimum lidí s nákazou – podle dnešních údajů pouze 45 na 100 000 obyvatel. Jako ředitelka škola jsem povinna podle školského zákona, §29,odst. 2 zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Protože se velmi obávám, že v teplých dnech by se dětem mohlo dělat z celodenního nošení roušek špatně a chci tomu předcházet, budou moci žáci, kteří se nebudou cítit dobře a začnou pociťovat nevolnost, roušku ve škole sundat. Pokud by omdlely např. na chodbě nebo se při mdlobě uhodily do hlavy, mohlo by dojít k vážnému poškození jejich zdraví. A tomu chci rozhodně zabránit. Protože se vždy bude jednat o situaci aktuální, stačí, aby dítě vyučujícímu řeklo, že se mu dělá špatně, a roušku si může sundat. Stejná podmínka platí i pro pracovníky školy, kteří také musejí pečovat o své zdraví a předcházet zdravotním rizikům. Výuku v respirátorech považuji za rizikový faktor, zejména pak ve vyhřátých učebnách.”
 • „Dobrý den, chtěl bych upozornit na začínající zdravotní problémy žáků, kteří musí nosit respirátory/roušky. Za poslední dva vyučovací dny jsme zaznamenali dva zkolabované žáky a museli jsme volat rychlou záchrannou službu. V obou případech šlo o problémy s dýcháním. Uvědomte si prosím, že žák přijde v 6:30 do družiny, kde musí mít roušku. Od 8:00 začíná vyučování – s rouškou. Pak družina do 17 hodin -s rouškou. Teoreticky může být žák při pobytu ve škole s rouškou až 10 hodin. Samozřejmě, že se snažíme provozovat družinu ve venkovních prostorech -bez roušky, ale jen pokud to počasí dovoluje. Jen některé vyučovací hodiny je možné vést ve venkovních prostorách. U starších žáků 2. stupně a gymnazistů je nezbytné být v učebnách. Hygienický limit obsahu CO2 v učebnách je 1000 ppm. Pod rouškou je možno naměřit i 3000 ppm. Většina našich pedagogických i nepedagogických pracovníků je naočkovaná. Každý týden probíhá testování žáků i neočkovaných pracovníků. Při zvýšených venkovních teplotách teploty v učebnách rostou až ke 30 stupňům Celsia. Za těchto podmínek buď žáci a učitelé nebudou mít respirátory/roušky nebo nebudeme moct učit."
 • Není reálné nařízení o nošení roušek naplňovat. Děti si roušky sundávají pod nos, aby měly dostatek čerstvého vzduchu na přemýšlení a mluvení zároveň. Také za školu chceme podpořit absenci respirátorů u učitelů v době výuky.
 • Každý den bez roušek či respirátorů (alespoň ve třídě) by byl posun k lepší výuce, komunikaci a práci.

Proč nyní? Nezlehčujeme epidemii, neodmítáme testování a další nutná opatření. Roušky možná byly nutné v nejvážnější situaci, ta se ale mění. Od znovuotevření škol se řada věcí změnila. Většina pedagogů je očkována, stejně tak rizikové skupiny, testují se nejen žáci, ale i jejich rodiče v zaměstnání, celkové počty nakažených rapidně klesají.  

Aktuální epidemický stav (zdroj ÚZIS)

Potvrzené případy za posledních 7 dní na 100 000 obyvatel: 28. Počet nakažených odpovídá cca situaci v polovině září 2020. Nyní je už ale většina rizikových osob naočkována, velká část lidí nemoc prodělalo. Pozitivní testy ve školách jsou nyní celorepublikově v desítkách případů v rámci jednoho testování.

Zrušení povinnosti roušek ve školách alespoň v okresech s nižší mírou nákazy doporučila i odborná skupina MESES. Viz stanovisko: https://www.meses.cz/doporuceni-pro-opatreni-v-homogennich-kolektivech/