Vše o koronaviru03.04.2020

Aktuality týkající se provozu České pošty

Přinášíme aktuální informace o provozu České pošty.

02.04.2020

Výzva na podporu výstavby vodovodů a kanalizací

MZe vyhlásilo výzvu na podporu výstavby vodovodů a kanalizací pro obce nebo místní části měst do 1.000 obyvatel. Lhůta pro podání žádosti je od 1.4.2020 do 30.10.2020 nebo do vyčerpání alokace ve výši 1.000 mil. Kč.

02.04.2020

Česko svítí modře

Od roku 2014 pořádá Platforma Naděje pro Autismus celorepublikovou osvětou kampaň "Česko svítí modře" ke zvýšení povědomí společnosti o podstatě autismu a života s ním. Kampaň obvykle trvá celý duben, začíná 2. dubnem, který OSN vyhlásila v roce 2008 jako Světový den zvýšení povědomí o autismu.

02.04.2020

František Lukl apeluje na ministerského předsedu

Předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl posílá další dopis na ministerského předsedu ohledně zajištění osob bez přístřeší.

02.04.2020

Hází vláda města a obce přes palubu?

Praha 2. dubna 2020, V tak krizové situaci, kdy každý den znamená pro města a obce ztrátu v milionech korun, čeká Svaz měst a obcí ČR již přes týden na odpověď vlády. Odpověď ke svému návrhu, sestavit odborný pracovní tým k vytvoření strategického multioborového plánu pro nastartování/restartování ekonomiky České republiky během a po skončení pandemie COVID-19 a přijetí takových opatření, aby byly mimo jiné zachovány příjmy pro města a obce a nedošlo k ohrožení občanů negativními finančními a sociálními dopady. Předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl píše opět ministerskému předsedovi a dalším členům vlády.

01.04.2020

Vyrábějme v Česku!

Prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý informuje starosty a primátory o projektu "Vyrábějme v Česku". Hlavním cílem projektu je vytvořit příležitost pro efektivní nabízení a poptávání ochranných pomůcek v rámci celé ČR. Více v dopise v příloze.

01.04.2020

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Informace, jak nakládat s odpadem v domácnostech v nouzovém stavu.

01.04.2020

MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ

Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program bude administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:

01.04.2020

Zahájení příjmu žádostí do programu OP PIK Partnerství znalostního transferu

Dotace je určena na dlouhodobou spolupráci podniků a znalostních organizací.

01.04.2020

Dopis předsedy Svazu měst a obcí ČR a starosty Kyjova Františka Lukla předsedovi Vlády ČR

Předseda Svazu měst a obcí ČR (SMOČR) a starosta Kyjova František Lukl informoval dopisem předsedu vlády Andreje Babiše o nutnosti nastartování ekonomického rozvoje měst a obcí.

01.04.2020

Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Společnost Podané ruce, o. p. s., vytvořily mapu pečovatelských služeb

Největší česká organizace zastřešující sociální služby Asociace poskytovatelů sociální služeb ČR (APSS ČR) dnes spustila webové stránky www.mapapecovatelskychsluzeb.cz, na nichž si mohou nejen starostové všech obcí v České republice vyhledat vhodnou pečovatelskou nebo asistenční službu, která by mohla pomoci v zajištění potřebné pomoci seniorům v jejich obci. Podle svých momentálních kapacitních možností oslovená služba pomůže se zajištěním nákupů a senioři se tak nemusí vystavovat možnému riziku nákazy během pohybu v obchodech. Pokud se starosta s vyhledanou službou na spolupráci domluví, může si v aplikaci vygenerovat jednoduchý leták a jeho prostřednictvím informovat občany.

01.04.2020

Chcete podpořit své obyvatele či podnikatele po dobu trvání nouzového stavu ?

Jedním ze způsobů jak podpořit obyvatele či podnikatele po dobu trvání nouzového stavu je snížení nájmu či prominutí dluhu na nájemném. Návod na to, jak nešlápnout vedle a vyhnout se problémům do budoucna, připravilo Ministerstvo vnitra. Přiložený text považujte prosím za návod, který Vás nemá zatěžovat zbytečnou administrativou, ale chránit do budoucna. Nelze spoléhat na to, že i v době „pokoronavirové“ budou všechny spory zapomenuty. Bohužel i v této době je třeba zůstat ve střehu a nepodléhat iluzi, že současná soudržnost nám vydrží i do budoucna. Naším cílem je chránit Vás starostky a starosty, radní a zastupitele, kteří jste se ocitli v situaci, na níž nebyl nikdo připraven. Proto se snažíme Vám zprostředkovávat informace o postupech, které se možná zdají za stávající situace býti přepjatě formalistické, ale v budoucnu, kdy ty dobré skutky budou minulostí, budou chránit Vás, kteří o nich za stávající situace a v časové tísni musíte rozhodovat.

31.03.2020

Portál www.stalezijeme.cz pomáhá živnostníkům a řemeslníkům ve vašem okolí

Jste živnostník či řemeslník a chybí vám zakázky? Nebo naopak hledáte řemeslníka, profíka přes IT, automechanika nebo třeba dovážku až domů ve vašem regionu a nebydlíte ve velkém městě? Bezplatný portál služeb www.stalezijeme.cz propojuje během stávajícího omezení malé živnostníky, lokální poskytovatele služeb s těmi, kteří jejich služby potřebují. Využívání služeb lokálních dodavatelů je nejlepší prevencí proti těžkým ekonomickým dopadům současné karantény v regionu.

31.03.2020

Dobrá zpráva pro čtenáře časopisu Moderní obec

AŽ DO KONCE DUBNA 2020 PLATÍ NEOMEZENÝ PŘÍSTUP ZDARMA DO ELEKTRONICKÉ VERZE ČASOPISU MODERNÍ OBEC, ALE I VŠECH DALŠÍCH ČASOPISŮ Z PRODUKCE VYDAVATELSTVÍ PROFI PRESS.

31.03.2020

Poděkování starostům a primátorům

Předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova František Lukl posílá poděkování všem starostkám a starostům, primátorkám i primátorům.

30.03.2020

Jakými předpisy se řídit při nákupu ochranných pomůcek?

Obec v souvislosti s pandemií koronaviru plánuje nakoupit roušky a desinfekce. Ty plánuje rozdat svým občanům. Kdo a jakým způsobem má o nákupu a rozdávání rozhodnout?

30.03.2020

Pardubická radnice odloží platby za nájem prostor v majetku města

Odklad plateb za nájem prostor či pozemků v majetku města. Takovým způsobem se radnice rozhodla reagovat na mimořádná opatření vyhlášená Vládou ČR, aby pomohla nejen zdejším podnikatelům, ale i pardubickým občanům, které nouzový stav daný epidemií koronaviru zasáhl po ekonomické stránce.

30.03.2020

Petice

Petr Chmelík, starosta města Nový Knín, se na Svaz obrátil s prosbou o pomoc při rozšíření Petice za předávání informací starostům obcí od krajských hygienických stanic. Dopis starosty i petici najdete v příloze.

30.03.2020

Rozdáváte roušky?

Stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k rozdávání ochranných roušek občanům obce (z hlediska zákona o obcích a předpisů v oblasti účetnictví).

30.03.2020

Stanovisko Ministerstva vnitra k požadavkům obcí na poskytnutí údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel.

S ohledem na řešení některých opatření ze strany orgánů obcí ve vztahu k obyvatelstvu, která by měla být řešena v souladu a v mezích stanovených krizových opatření vlády, se na Ministerstvo vnitra obracejí obce s žádostí o poskytnutí výpisu občanů s trvalým pobytem na území obce v různém členění.

29.03.2020

Pozor na energetické šmejdy! Nouzového stavu se nebojí, zneužívají ho

Energetický regulační úřad zaznamenal několik případů, kdy tzv. energetičtí šmejdi zneužili současné situace a nabízeli roušky proti podpisu, ve skutečnosti šlo ale o podpis pod smlouvou o změně dodavatele. Další nabízejí po telefonu rekordně levné energie. Takové nabídky však končí spíše vysokou pokutou než kýženou úsporou.

28.03.2020

Opatření Ministerstva zdravotnictví k domovům pro seniory

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a zvýšeným rizikem přenosu nákazy mezi klienty a zaměstnanci domovů pro seniory a lůžkových zařízení poskytovatelů sociálních služeb mimořádná režimová a organizační opatření pro maximální zajištění ochrany nejohroženější skupiny obyvatel. Tato opatření jsou účinná od soboty 28. března 2020.

27.03.2020

O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna, a to přes živnostenské úřady

Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených podmínek budou moct dostávat dotaci, obdobu ošetřovného. A to ze speciálního programu, který schválila vláda. Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu, žádat se o ni bude prostřednictvím živnostenských úřadů.

27.03.2020

DOPORUČENÍ K MOŽNOSTI PRODLUŽOVÁNÍ LHŮT PRO PODÁNÍ NABÍDEK A MOŽNOSTI PRODLOUŽIT ZMĚNU ZÁVAZKU VE STAVU NOUZE

Stav nouze vyhlášený podle úst. zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro celé území státu (dále jen nouzový stav) může zadavatelům provádějícím zadávací řízení způsobit řadu komplikací a problémů. Ty lze rozdělit na tři oblasti.

27.03.2020

Možné změny termínů u veřejných zakázek

Stav nouze může zadavatelům provádějícím zadávací řízení způsobit řadu komplikací a problémů. Ty lze rozdělit na tři oblasti. Prodlužování lhůt pro podání nabídek. Zrušení zadávacího řízení. Prodlužování doby realizace plnění veřejných zakázek. Projděte si doporučení z Ministerstva pro místní rozvoj.

27.03.2020

Videospoty radí neslyšícím, jak se chránit před koronavirem

Veřejnost má v současné době k dispozici řadu informací o tom, jak se chovat v nouzovém stavu daném epidemií koronaviru či jaká byla přijata opatření. O něco těžší to však mají neslyšící lidé, pro které není řada těchto zpráv k dispozici. Centrum pro dětský sluch Tamtam tak, ve spolupráci s psychology z Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR, přišla s nápadem natočit několik krátkých instruktážních videí.

26.03.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 24. března Mimořádné opatření ohledně volného pohybu osob po celé ČR. Opatření najdete v příloze.

26.03.2020

Nouzový stav ČR a dotační řízení

V souvislosti s usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým byl pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu korona viru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky vyhlášen nouzový stav, žádáme úspěšné účastníky výběrových dotačních řízení v programu Kulturní aktivity a Kulturní aktivity na podporu příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské menšiny, aby Ministerstvu kultury, coby poskytovateli, sdělili, zda a v jakém rozsahu se jimi připravované projekty budou konat v termínu podle podaných žádostí, anebo zda bude termín realizace projektu (akce) posunut.

26.03.2020

Informace pro obce k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu

V souladu s ústavním zákonem o bezpečnosti České republiky[1] a krizovým zákonem[2] byl dne 12. března 2020 usnesením vlády publikovaným pod č. 69/2020 Sb. vyhlášen pro celé území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Navazujícími usneseními vlády byla přijata krizová opatření, jimiž se omezují práva a ukládají povinnosti fyzickým i právnickým osobám.[3] Každý je povinen strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době nouzového stavu. Porušení těchto opatření je přestupkem podle krizového zákona, který projednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

26.03.2020

Zpracování osobních údajů o zdravotním stavu - otázky a odpovědi

ÚOOÚ doplnil sekci často kladené dotazy. Jaký je postup při zpracování osobních údajů o zdravotním stavu osob, které mohou být šiřiteli nákazy? Údaje mohou sloužit i k jejich předchozí lokalizaci či k dohledání dalších osob, které s nimi byly ve styku. Otázky v souvislosti s opatřeními pro zamezení nákazy a ochrany zaměstnanců kladou také zaměstnavatelé.

26.03.2020

Jak likvidovat dezinfekční prostředky

Běžné užití dezinfekčních prostředků nevyžaduje speciální nakládání a v rámci standardní likvidace odpadních vod nepředstavuje riziko pro životní prostředí.

26.03.2020

Doporučení Ministerstva zdravotnictví k používání osobních ochranných prostředků ve zdravotnictví při zdravotní péči v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2, resp. 2019-nCoV a onemocněním Covid-19, se zaměřením na ochranu dýchacích cest.

Ministerstvo zdravotnictví pro zdravotnická pracoviště vydává toto doporučení, kterým se usměrňuje používání osobních ochranných prostředků k ochraně dýchacích cest při zdravotní péči v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2, resp. 2019-nCoV a onemocněním Covid19.

26.03.2020

Další metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR

Obecná doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj pro provozovatele pohřebních služeb a krematorií v souvislosti s COVID-19. Při nakládání s tělem osoby zemřelé v důsledku onemocnění COVID-19 nebo komplikacemi jím způsobenými lze postupovat shodně jako při manipulaci s těly zemřelých na jiné respirační infekce.

25.03.2020

Stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů k jejich zpracování v souvislosti s propuknutím nákazy COVID-19

24. 3. 2020 – ÚOOÚ uveřejnil vlastní překlad stanoviska ke zpracování osobních údajů v souvislosti s propuknutím nákazy COVID-19. To přijal ve druhé polovině března Evropský sbor pro ochranu osobních údajů.

25.03.2020

Mikroekonomika měst a obcí v době krize

Praha 24. března 2020, Svaz měst a obcí ČR (SMOČR) mapuje současné aktuální možnosti vedení měst a obcí ekonomických pobídek svých místních podnikatelů či řemeslníků.

24.03.2020

Usnesení vlády č. 274 – zasedání zastupitelstva

Vláda schválila dne 23.3. 2020 nové usnesení č. 274, které se týká zasedání zastupitelstev s účinností od 23.3. 0:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu.

24.03.2020

Vážené starostky, vážení starostové,

ve středu 25. března ve 12.30 v přímém přenosu zazpívá a zahraje celé Česko po úvodním slovu Zdeňka Svěráka píseň Není nutno. Stejně jako Italové, Rakušané a další národy chtějí i Češi zpěvem poděkovat a vyjádřit podporu všem lidem v první linii boje s pandemií – lékařům, sestřičkám, lékárníkům, řidičům, hasičům, prodavačkám, sociálním pracovníkům, rovněž Vám starostům a starostkám, a mnoha dalším.

24.03.2020

Starostové si mohou vygenerovat leták, kde je sepsáno to nejdůležitější, a ten distribuovat do schránek. Na akci spolupracuje Charita a Senior Pointy

Brno, Židlochovice, 20. března - Jan Vitula, starosta jihomoravských Židlochovic a náměstek hejtmana pro vědu a výzkum, rozeslal právě starostům obcí v celém Jihomoravském a Moravskoslezském kraji webový generátor, prostřednictvím něhož si následně všechny obce mohou vygenerovat leták ušitý na míru jejich obci, kde budou základní informace zejména o tom, jak si může senior objednat domů jídlo, vč. přímých kontaktů na objednávku, nebo informace o nonstop lince Senior Pointu.

24.03.2020

Usnesení vlády z 23. března 2020 č. 275 - 286

Datové schránky, rozšíření povinnosti zajistit péči o děti, prodloužení zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, prodloužení bezplatného parkování, opatření kolem tzv. pendlerů, prodejní doba pro seniory a další upravené oblasti se dočtete v následujících usneseních.

24.03.2020

MŽP: Termíny u ohlašovací povinnosti byly odloženy.

Ministerstvo životního prostředí s ohledem na vyhlášený stav nouze odkládá termíny související s ohlašovací povinností pro soukromou i veřejnou sféru o tři měsíce.

24.03.2020

MŽP: Speciální režim pro úkony ve správních řízení v době vyhlášeného nouzového stavu

Ministerstvo životního prostředí může účastníkům správních řízení, resp. dotčeným osobám, prominout zmeškání úkonu, kdy úkon (např. odvolání, vyjádření účastníka řízení, doplnění podkladů) nemohl být v době vyhlášeného nouzového stavu proveden v určité lhůtě. Možnost prominout lhůtu se bude vztahovat na úkony s povinnou lhůtou v době od 12. března 2020 do zrušení nouzového stavu.

24.03.2020

Informace k možnosti obcí posunout splatnost místních poplatků či promíjet místní poplatky v období nouzového stavu

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady do ekonomické sféry obyvatel se obce v poslední době často dotazují na možnost snížit místní poplatky nebo posunout jejich splatnost na dobu po ukončení nouzového stavu. K této možnosti sdělujeme následující.

24.03.2020

MV: rozdělení kompetencí při uzavření obce z důvodu karantény

Ministerstvo vnitra s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR zveřejnil informace pro obce k dopadům mimořádných opatření přijatých v souvislosti s prokázáním výskytu korkonaviru (označovaný jako SARS COV-2) v případě jejich uzavření z důvodu karantény. Při vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky se aktivují úkoly vyplývající z krizového zákona, který jasně stanoví kompetence Hasičského záchranného sboru, hejtmanů, krajských úřadů, starostů obcí (zejm. starostů obcí s rozšířenou působností), obecních úřadů a dalších subjektů.

23.03.2020

Pozor na útoky hackerů v souvislosti s COVID-19 prostřednictvím podvodných e-mailů

Z několika zdrojů jsme byli upozorněni, že i přes nebezpečí a nepříjemnosti spojené se samotným onemocněním COVID-19 a opatřeními s tímto spojenými nezůstali hackeři pozadu a využívají i této situace.

23.03.2020

Za nouzového stavu lze nakupovat roušky, respirátory a dezinfekci i bez zadávacího řízení

V situaci vyhlášeného nouzového stavu jistě mnoho zadavatelů řeší otázku, v jakém režimu nakupovat komodity nezbytné pro zvládání tohoto nebezpečí – zejm. dodávky typu roušek, respirátorů, dezinfekce apod. Vzhledem k nedostatku těchto komodit je třeba jednat rychle. V jakých případech tedy může zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění?

23.03.2020

Který typ respirátoru/roušky pro jednotlivé profese?

Ministerstvo vnitra uveřejnilo tabulku typových profesí pro přidělování respirátorů a roušek. Dokument si můžete stáhnout také v příloze článku.

23.03.2020

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity to pak budou tři týdny.

23.03.2020

Stav legislativní nouze – co to vlastně znamená?

Vláda dne 19.03.2020 svým usnesením č. 254 navrhla předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou dne 12.03.2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 vyhlásil stav legislativní nouze na období od 19.03.2020 do doby skončení tohoto nouzového stavu. Co to ale vlastně stav legislativní nouze znamená? Taky si kladete otázky, proč, co, jak, s jakými důsledky? Pokusíme si tuhle hádanku aspoň trošku osvětlit a vyluštit ji.

23.03.2020

Březnové a dubnové číslo časopisu InS vyjde jako dvojčíslo

Tištěný měsíčník Svazu měst a obcí ČR vzhledem k současné prosbě České pošty bude doručen do vašich schránek jako dvojčíslo v květnu.

23.03.2020

Aktuální uzavření pošt od 20. 3. 2020 a doručování důchodů

Česká pošta v současné době každodenně reaguje na vývoj situace a na opatření vlády, postupy se mění podle současných potřeb Pošty a klientů. Dovolujeme si Vás informovat o aktuálně přijatých opatřeních:

22.03.2020

Koronavirus a pitná voda

Pitná voda nemůže být virem ohrožena, k jeho přenosu dochází kapenkovou cestou a přímým dotykem, mimo toto prostředí přežívá jen krátkou dobu.

22.03.2020

VÝZVA PODĚKUJME

Nejen zdravotníci, záchranáři, lékarníci, hasiči, policisté, ale i prodavačky, pošťáci, kurýři, řidiči, pekaři, popeláři a další profese, které v této době čelí velkým zdravotním rizikům a přesto zůstávají na svých místech, si zaslouží naše poděkování.

21.03.2020

Často kladené otázky: Ochrana osobních údajů v čase koronavirové pandemie

20. 3. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách odpovědi na nejčastější otázky ke zpracování osobních údajů v rámci opatření proti šíření koronaviru.

21.03.2020

PRACOVNĚPRÁVNÍ DESATERO BOJE S KORONAVIREM

MPSV připravilo Pracovněprávní desatero boje s koronavirem – srozumitelný návod na řešení všech situací, které mohou nastat během současných mimořádných opatření.

20.03.2020

ZMĚNA - Vyhrazený čas na nákupy pro seniory a nově i zdravotně postižené a zaměstnance pečovatelských služeb

Od pátečního rána (20. března) platí změna v pravidlech pro nakupování. Nově jsou prodejny potravin a drogerie od 7 od 9 hodin vyhrazené pro seniory. Ještě ve čtvrtek měli vyhrazené hodiny mezi desátou a dvanáctou. Do lékáren se nově může bez ohledu na věk kdykoli. Nově bude tato doba platit také pro osoby zdravotně postižené a zaměstnance pečovatelských služeb. Samozřejmě všechny uvedené osoby budou moci nadále nakupovat i v jinou dobu.
Mladší šedesátipěti let mohou k nákupům využít vyjma této doby, tedy mezi 7 - 9 hod., zbytek otvírací doby obchodů. Buďme k seniorům a zdravotně postiženým ohleduplní a chraňme je.

20.03.2020

MPO zveřejňuje přehled firem, kde můžete koupit roušky nebo materiál na jejich výrobu

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo seznam firem, kde mohou zájemci zakoupit látku na ušití roušek, nebo kde tento ochranný prostředek na objednávku ušijí. Povinnost nosit ochranné prostředky stanovila vláda nařízením.

20.03.2020

Jak nakládat s odpadem v době epidemie COVID-19, speciálně nakládání s rouškami

Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. V tomto smyslu by měli být občané obce informováni. Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

20.03.2020

Vláda v kontextu s pandemií koronaviru navyšuje prostředky na úvěry pro podnikatele, finanční pomoc při ošetřování člena rodiny dostanou i OSVČ

COVID II.
Tak se jmenuje program, který ve čtvrtek schválila vláda. Ta se každý den intenzivně zabývá ekonomickými dopady pandemie koronaviru a následky mimořádných opatření, které bylo naprosto nezbytné přijmout. Program COVID II tak počítá s tím, že by pákovým efektem prostřednictvím úvěrů od komerčních bank, za které se zaručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), podnikatelé měli k dispozici až 30 miliard korun. Vláda také rozhodla, že i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou moct stejně jako zaměstnanci dostat finanční pomoc, když v době karantény ošetřují člena rodiny.

20.03.2020

MPO dočasně pozastavuje přechod na DVB-T2

Ministerstvo průmyslu a obchodu dočasně přeruší přechod na vysílací standard DVB-T2 a prodlouží stávající vysílání ve standardu DVB-T. Materiál včera schválila vláda. Více v přiložené tiskové zprávě MPO.

20.03.2020

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

Vyhlášené usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky.

20.03.2020

Sdělení společnosti AŽD

Vážení zákazníci a obchodní partneři, i přes vyhlášení zákazu volného pohybu osob a dalších opatření vládou České republiky Vás chceme ubezpečit, že činnost společnosti AŽD je zachována prakticky v plném provozu. Stojí za tím důrazná opatření, která jsme zavedli v rámci všech našich pracovišť a také staveb. Našim zaměstnancům jsme rozdali ochranné roušky, zajistili dostatek antibakteriálních gelů, zvýšili jsme intenzitu dezinfekčních zásahů.

19.03.2020

50 dotazů ke koronaviru v Právní poradně zdarma

Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s advokátní kanceláří KVB pro své starosty připravil 50 nejčastějších dotazů ke koronavirové epidemii zcela zdarma! Dotazy jsou přístupné i těm členským obcím, které dosud Poradnu pro obce nevyužívaly.

19.03.2020

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu

Vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky.

19.03.2020

Jak aplikovat § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. v mimořádné situaci

Na základě současné mimořádné epidemiologické situace (nouzový stav) lze aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 i na výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva. Upozorňujeme, že dotčené ustanovení se týká výlučně provádění změn rozpočtu formou rozpočtových opatření, tj. v případě, že požadovaný výdaj by měnil závazný ukazatel schváleného rozpočtu, nikoliv změn rozpisu rozpočtu (§ 14). Objednávat a hradit faktury, aniž byste je měli na správné položce a paragrafu např. z rezervy rozpočtu, pokud se nejedná o změnu rozpočtu, ale pouze o změnu rozpisu rozpočtu, si upraví každá obec nebo kraj v rámci svých vnitřních pravidel.

19.03.2020

5 000 sledujících - Děkujeme Vám všem

FB Svazu měst a obcí ČR důvěryhodným informačním zdrojem pro samosprávy. Během uplynulých hodin překročil počet sledujících svazový Facebook počet 5 000. Náš Facebook se stal širokou platformou, kterou sledují desítky, stovky a dnes i tisíce představitelů samospráv po celé České republice. Pro ně denně připravujeme atraktivní přehled nejdůležitějších zpráv, které informují, vysvětlují či předávají údaje usnadňující životy starostek, starostů a ostatních zastupitelů, ale i úředníků obecních a městských úřadů.

19.03.2020

ČEZ uleví zákazníkům. Kvůli epidemii umožní lidem odklad plateb za energie.

ČEZ, který je největším dodavatelem energií v zemi, se rozhodl ulevit zákazníkům zasaženým současnou epidemií COVID-19. Společnost ČEZ Prodej umožní domácnostem v odůvodněných případech odklad plateb až o tři měsíce. Zároveň ČEZ Prodej dočasně přestane vydávat požadavky na odpojení elektřiny a plynu u zákazníků, kteří budou kvůli epidemii v prodlení se splatností. S úlevami pro zákazníky počítá i společnost ČEZ ESCO, která dodává energie podnikům.

19.03.2020

Pošta prosí obce a města - omezte posílání dopisů

V některých městech a obcích začali starostové rozesílat ve velkém upozornění pro občany připomínající úhradu svozu odpadu nebo poplatky za psy apod. Česká pošta žádá o maximální omezení zasílání dopisů, potřebuje šetřit kapacity.

19.03.2020

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19.

Zdrojem onemocnění COVID-19, které je způsobeno novým virem SARS-CoV-2, který napadá zejména horní a dolní cesty dýchací, jsou infikovaní a nemocní lidé, kteří virus vylučují zejména při kašlání, smrkání, kýchání. Nemoc se šíří jednak kapénkovou nákazou (aerosolem v okolí nemocného), jednak osobním kontaktem s nemocným či kontaktem s povrchy, kterých se nemocný dotýkal. Virus se může vylučovat i močí, kde podle zatím dostupných informací přežívá cca 2 dny, ve stolici je to zhruba týden (ale může to být i déle než 14 dní). Za infekční odpad je nutné považovat odpad, který obsahuje životaschopné mikroorganismy nebo jejich toxiny, o nichž je známo nebo lze spolehlivě předpokládat, že způsobují onemocnění člověka nebo jiných živých organismů. Tento odpad musí být označen a shromažďován odděleně od jiného odpadu, do uzavíratelných a spalitelných obalů s pevnou stěnou bez další manipulace s ním. Dosud neexistuje žádný důkaz, že by došlo k nakažení či přenosu viru COVID-19 skrze přímý, nechráněný kontakt během nakládání s infekčním, především zdravotnickým, odpadem.

18.03.2020

Speciál Právní poradny - část druhá

Opět jsme pro Vás ve spolupráci s advokátní kanceláří KVB Lukáše Váni připravili otevřené odpovědi nejčastějších dotazů v současné krizové situaci.

18.03.2020

Speciál Právní poradny k uzavření škol a zákazu hromadných akcí

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministertsva zdravotnictví, které se týká zrušení výuky na školách a zákazu hromadných akcí, jsme pro všechny zájemce připravili otevřené odpovědi z naší Právní poradny.

V případě, že máte (nejenom k této problematice) další dotazy, využijte služeb Poradny pro obce.

18.03.2020

Vláda včera (18.3.2020) zakázala občanům vycházet na veřejnost bez ochranných pomůcek

Vláda schválila povinné nošení roušek na veřejnosti. Opatření má platit od půlnoci. Některé kraje ale toto pravidlo zavádějí už během středy, například v Praze a Olomouckém kraji už v poledne.

18.03.2020

Nové opatření: Mezi 10. a 12. hodinou mohou nakoupit jídlo jen důchodci

Mezi 10. a 12. nakupují jen důchodci.
Vláda rozhodla o opatření na ochranu důchodců v maloobchodním prodeji potravin, drogerii, lekárnách a na poště. „Od čtvrtka od 10 do 12 hodin nakupují v potravinách jenom důchodci nad 65 let,“ oznámil premiér.

18.03.2020

Souhrnné stanovisko k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci nouzového stavu a karanténních opatření

Toto stanovisko je vydáno jako metodické doporučení na základě dotazů krajských a obecních úřadů a osob pověřených výkonem sociálně-právní ochrany dětí k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci mimořádných bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemiologickou hrozbou. V této situaci je nezbytné postupovat v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 9 odst. 4 písm. b): „ministerstva a jiné ústřední správní úřady rozhodují o činnostech k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak“.

18.03.2020

Sousedská výpomoc, pomozme si mezi sebou

Sousedská pomoc je projekt, který vznikl za účelem zajištění doručování potravin, léků a dalších nezbytností lidem nejvíce ohroženým koronavirovou infekcí. Těmi jsou především staří a nemocní lidé, kteří by v těchto dnech vůbec neměli vycházet z domu. Iniciativa sdružuje na webových stránkách www.sousedskapomoc.cz dobrovolníky a propojuje je mezi sebou tak, aby se pomoc rychle dostala tam, kde je zrovna potřeba. V tuto chvíli projekt koordinuje i domácí výrobce roušek, kterými budou všichni dobrovolníci povinně vybaveni. Jen za první dva dny od spuštění projektu se přihlásilo přes 3 000 dobrovolníků po celé České republice a další stále přibývají.

18.03.2020

Za jakých okolností se může konat zasedání zastupitelstva či rady obce?

Dotazy obcí k dopadům krizového opatření vlády ze dne 16. 3. 2020, č. 85/2020 Sb., o omezení volného pohybu osob, na činnost obecních orgánů.

18.03.2020

INFORMACE ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE O OPATŘENÍCH EVROPSKÉ KOMISE Z HLEDISKA VEŘEJNÉ PODPORY TÝKAJÍCÍ SE MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI COVID-19

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s ohledem na role svěřené mu zákonem č. 215/2004 Sb. o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje tímto informuje o opatřeních, které Evropská komise vydala v oblasti veřejné podpory týkající se koordinovaného postupu ve věci mimořádné události COVID-19.

18.03.2020

Domácí rouška - bezpečné chování

Nošení roušek má smysl. Jak postupovat, aby domácí rouška byla co nejúčinnější? Jak se chovat, abyste omezili možnost šíření koronaviru na minimum?

18.03.2020

Starostové potřebují informace

Na základě dnešní porady výkonné ředitelky s předsedou Svazu a jednotlivými předsedy Komor odeslala Kancelář Svazu v příloze uložené dopisy premiéru Babišovi, příslušným ministerstvům a předsedovi Ústředního krizového štábu.

18.03.2020

Omezení otvírací doby nebo rušení víkendového provozu

Krizový štáb České pošty dnes na svém jednání rozhodl o následujících opatřeních:

18.03.2020

Zapojte se do Microsoft Teams

Z důvodu epidemiologické situace v České republice, si dovolujeme nabídnout možnost přímé komunikace členů Svazu měst a obcí s úředníky Krajského úřadu Středočeského kraje prostřednictvím aplikace “Microsoft Teams“.

18.03.2020

Jak se starat o doma vyrobenou roušku

Kvůli nedostatku ochranných prostředků začalo celé Česko podomácku šít bavlněné roušky. Aby je šlo ale používat opakovaně, lidé by měli vědět, jak se o ně starat.

18.03.2020

Česká pošta vyzývá k návštěvě poboček pouze s rouškou

Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, důrazně je žádáme, aby používali ochranné prostředky, ideálně respirátor nebo roušku nebo alespoň měli překrytý nos a ústa (podobně jako je tomu v dopravních prostředcích Prahy). Na všech pobočkách lze platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje případný přenos viru. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace jsme rozhodli, že v případě uzavřených lokalit budeme jednat s jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi o možnosti doručovat zásilky v dané lokalitě. V případech uzavřených lokalit budou zásilky uloženy bez pokusu o doručení s tím, že jim bude prodloužena ukládací doba.

17.03.2020

Kontakty na SMO ČR v období karantény

Až do odvolání nejsou z provozních důvodů zaměstnanci Svazu měst a obcí ČR v kanceláři přítomni. V případě urgentních požadavků můžete kontaktovat výkonnou ředitelku a ředitelky sekcí telefonicky. Pro běžnou agendu zůstávají kontaktní osoby nezměněny.

17.03.2020

Ochranné prostředky jsou IN

Vážení zástupci médií, obracíme se na Vás s prosbou o uveřejnění apelu na naše občany, aby v této krizové situaci začali nosit ochranné prostředky, jako jsou roušky, šátky, šály, rukavice, a tím předcházeli možné nákaze a chránili sebe i ostatní.

16.03.2020

Co všechno se skrývá v usneseních vlády?

Vláda ČR včera na svém dlouhém mimořádném jednání přijala celkem 15 usnesení pod č.212 až 227. Postupně se pokusíme vám je ve zkrácené podobě představit a pokud u jakéhokoliv vzniknou z vaší strany dotazy či nejasnosti, PTEJTE SE, BUDEME HLEDAT ODPOVĚDI ČI SE PTÁT PŘÍSLUŠNÝCH MÍST NA VYSVĚTLENÍ!!!

16.03.2020

Chovejme se zodpovědně

Jak vlastně funguje nařízení mimořádného opatření při epidemii o zákazu opuštění území obce či zákazu vstupu na území obce? V dnešních brzkých ranních hodinách přistoupila Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS“) Olomouckého kraje k zásadnímu rozhodnutí. Vydala opatření obecné povahy – nařízení mimořádného opatření při epidemii, kterým z důvodu zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19 s okamžitou platností zakázala opuštění území několika obcí. Současně také zakázala vstup na území těchto obcí, a to s určitými výjimkami. Nikdo z nás si asi před pár dny takové opatření u nás neuměl představit. A je to tady. Pojďme si vysvětlit, co a jak a proč. Neboť jak pořád upozorňujeme – informovanost vede k zamezení paniky (byť i jen naší vnitřní, se kterou všichni určitě v této chvíli bojujeme, jsme přece jen obyčejní smrtelníci).

16.03.2020

GDPR a koronavirus

Sledujte novinky Úřadu pro ochranu osobních údajů

16.03.2020

Svatby musíte odložit, zastupitelstva se mohou konat jen v nutném případě

Pokyn pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215 ze dne 16. 3. 2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

16.03.2020

Jaké má pravomoci hejtman či starosta v současné situaci?

Informace pro obce a kraje o způsobu poskytování informací v souvislosti s koronavirem COVID-19. Upozorňujeme všechny obce a kraje, že veškeré informace související s koronavirem COVID-19 budou poskytovány pomocí systému komunikace s krajskými operačními a informačními středisky hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů – tzv. „KOPIS“.

16.03.2020

Jednání rady obce cestou telekonference nebo videokonference je přípustné.

Informace pro obce k možnosti jednání rady obce cestou telekonference nebo videokonference a hlasování rady obce "per rollam"

16.03.2020

Opatření České pošty

Česká pošta kvůli mimořádné situaci, kdy jde v první řadě o život a zdraví zaměstnanců České pošty a jejích klientů, dnešním dnem uzavřela na poštách všechny přepážky, které nejsou vybaveny sklem a jsou při jednání mezi pracovníkem pobočky a klientem otevřeny. Celkem se jedná o 150 pošt po celé České republice, na kterých zůstává normální provoz na přepážkách se skleněným oddělením přepážek. Čtyři pošty a specializovaná přepážka na mezinárodní poště 120 jsou uzavřeny kompletně. Jedná se o tři pošty v Praze (nákupní centrum Eden, pošta v Dubči, pošta Radlická 333/150) a pošta Liberec 3.

15.03.2020

Rady a doporučení pro domácí karanténu

Jste v domácí karanténě. Váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice. Je důležité dodržovat následující pokyny:

15.03.2020

Česko čeká karanténa pro všechny

Vláda zvažuje karanténu pro všechny, řekl dnes premiér Babiš. Jaká opatření budou muset přijmout starostové a jaký to bude mít dopad na města a obce - přehled opatření právě připravujeme v Kanceláři Svazu. Sledujte náš web i fb.

15.03.2020

Na ošetřovné mají nárok i rodiče předškolních dětí, pokud jejich školka byla uzavřena

Pro uzavřené předškolní zařízení platí stejná pravidla pro rodiče jako u uzavřených škol. To znamená, že rodiče mají nárok na ošetřovné, uvedla dnes ministryně Maláčová.
O dalších opatřeních by měla informovat po 18.00 hodině, Maláčová bude navrhovat prodloužení ošetřovného na celou dobu trvání uzavírky škol a školek.

15.03.2020

Co je krizový štáb a kdo ho zřizuje

Neboť je situace vážná a je třeba mít co nejvíce času konat, dovolujeme si Vám jen pro informaci zaslat základní a stručné informace ke krizovému štábu obce. Snad vám pomohou. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, pište, jsme tady pro vás nyní nonstop. Nyní je velice důležité vzájemně (pokud možno dálkovými prostředky) komunikovat se zástupci obcí, v rámci DSO, v rámci zastupitelstev a informovat prostřednictvím elektronických médií občany o situaci. Pořád platí: informovanost = zmenšení paniky.

15.03.2020

Celoplošná karanténa vyhlášena

Jen do práce a zpět a na nutné nákupy. To jsou stručne zbylé možnosti pohybu po území Česka.

13.03.2020

Informace k nouzovému stavu

V přílohách najdete vše o opatřeních vlády k mezinárodní přepravě, ochraně vnitřních hranic, k zákazu konání kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob, k zákazu školní docházky nebo o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí.

13.03.2020

Zásadní body z opatření vlády z 12. března v kostce

Stav k 13.3. 2020 10:00 hodin
Sestavili jsme pro vás přehled opatření aktuálních k dnešní desáté hodině