Vše o koronaviru13.03.2020

Kde najít praktického lékaře ve svém okresu?

Na webu České lékařské komory najdete přehled praktických lékařů podle okresů, do kolonky obor zadejte Všeobecné praktické lékařství.

13.03.2020

Konec cestování a šíření koronaviru se stává trestným činem

ČTK právě vydala aktuální zprávu z tiskového brífinku po jednání vlády.

13.03.2020

MŠMT PŘIPRAVILO NOVÝ WEB PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

S ohledem na uzavření škol a školských zařízení a následné vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky z 12. března 2020 připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový web jako podporu pro školy a učitele při vzdělávání žáků a studentů na dálku.

13.03.2020

Města a obce potřebují informace i podporu od státu

Praha, 13. 3. 2020 Svaz měst a obcí ČR zaslal k dnešnímu dni tři naléhavé výzvy ministrům Hamáčkovi a Vojtěchovi, ministryni Maláčové a předsedovi vlády v souvislosti s aktuální situaci šíření koronaviru a vyhlášení nouzového stavu. Požaduje posílení komunikace státu vůči městům a obcím, zajištění ochranných pomůcek pro ohrožené osoby a finanční kompenzace pro osoby, které jsou postihnuty výpadkem příjmu z důvodu nutnosti péče o děti či nemožnosti vykonávat svou výdělečnou činnost.

12.03.2020

Co je to nouzový stav a jaké má dopady?

Naše Právní poradna pro vás připravila shrnutí termínu NOUZOVÝ STAV.

čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů a
§ 5 a násl. zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

12.03.2020

Informace k vyhlášení nouzového stavu

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na: - základní umělecké školy (nově), - zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově), - jazykové školy (nově), - jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově), - základní školy, - střední školy a konzervatoře, - vyšší odborné školy - vysoké školy

12.03.2020

Práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů

Informace MPSV ke koronaviru a pracovněprávním souvislostem.

11.03.2020

Osobní přítomnost žáků a studentů ve školách je ZAKÁZÁNA

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

11.03.2020

Omezení v doručování zásilek a provozu poštovní pobočkové sítě

Vsouvislosti s nastalou situací ohledně výskytu koronaviru na území České republiky může dojít k dočasným změnám nebo dokonce omezení v doručování zásilek a v provozu poštovní pobočkové sítě. Tato situace vyžaduje zavedení systémových opatření, která zajistí, aby bylo poskytování poštovních služeb co nejbezpečnější.

11.03.2020

Rezort financí poskytne zabavený líh k dezinfekčním účelům

Z rozhodnutí Ministerstva financí ČR poskytne Celní správa Ministerstvu zdravotnictví ČR 30 470 litrů lihu. Jedná se o líh, který celníci zadrželi při jeho nelegálním převozu či distribuci v rámci své běžné vyhledávací a pátrací činnosti. Látka bude využita k výrobě dezinfekčních přípravků určených k ochraně veřejného zdraví podle aktuálních potřeb identifikovaných ministerstvem zdravotnictví. Důvodem mimořádného kroku je aktuální vysoká poptávka po dezinfekčních prostředcích a potřeba zajistit co nejplynulejší zásobování.

11.03.2020

Kdo může rozhodnout o uzavření mateřské školky?

Otázka: Který orgán obce jakožto zřizovatele rozhoduje o uzavření mateřské nebo základní umělecké školy po dobu mimořádného opatření stanoveného ministerstvem zdravotnictví, kdy tyto školy nebyly do opatření zahrnuty?

11.03.2020

Apelujeme na vládu s žádostí o urgentní pomoc

Praha 11. března 2020, Svaz měst a obcí ČR apeluje na vládu a žádá o zajištění vybavení ochrannými pomůckami pro exponované osoby na nezastupitelných pozicích.

10.03.2020

Informace pro obce ohledně dopadů mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, zakazující akce s účastí nad 100 osob, na jednání zastupitelstva obce

Dne 10. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mimořádné opatření č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN[1].

10.03.2020

Zastupitelstva ano, pohřby a svatby pro více než 100 lidí ne

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví dnes přijalo mimořádné opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jímž k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zakázalo s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

10.03.2020

Informujeme o mimořádných opatření vlády ČR - Sledujte www.smocr.cz a svazový fb!

V Česku se kvůli novému koronaviru zakazují od úterních 18 hodin filmová, divadelní, náboženská, sportovní, taneční, tradiční shromáždění nebo výstavy, poutě, veletrhy s účastí nad 100 osob. Od středy bude zrušená výuka také v základních, středních a vysokých školách. Platí to do odvolání, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání bezpečnostní rady státu.

10.03.2020

Informujeme o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů ve školách.

10.03.2020

Víte, na co máte nárok?

Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení. V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

09.03.2020

DOPORUČENÝ POSTUP APSS ČR PRŮVODCE pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR jako největší profesní sdružení v oblasti sociálních služeb připravila pro poskytovatele sociálních služeb soubor doporučených postupů, které je vhodné učinit v případě podezření na nákazu COVID-19.