09.03.2020

DOPORUČENÝ POSTUP APSS ČR PRŮVODCE pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR jako největší profesní sdružení v oblasti sociálních služeb připravila pro poskytovatele sociálních služeb soubor doporučených postupů, které je vhodné učinit v případě podezření na nákazu COVID-19.

Cílem dokumentu je pomoci poskytovatelům sociálních služeb ve vztahu k jejich zaměstnancům, uživatelům služeb a jejich blízkým.
Tento dokument je souborem obecných informací a nezávazných doporučení vycházejících ze znalostí a informací k datu jeho vydání. Nenahrazuje žádným způsobem dříve, aktuálně a/nebo v budoucnu vydaná doporučení, pokyny a/nebo opatření orgány ochrany veřejného zdraví a/nebo dalšími orgány státní správy či samosprávy.