14.10.2020

Pravidla zasedání výborů, komisí či podobných orgánů

Výjimka ze zákazu shromažďování více jak 6 osob se vztahuje i na výbory, komise a další obdobné orgány. Platí pro ně stejné podmínky jako pro zastupitelstva a rady.

Zákaz shromažďování více jak 6 osob se dle aktuálně platného krizového opatření nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí. Zasedání obecních zastupitelstev, rad, komisí, výborů a dalších orgánů tedy mohou probíhat standardně. Omezení se dotýkají pouze přítomnosti veřejnosti (nejvýše 100 osob s min. 2m rozestupy a přesně určenými místy k sezení).

 

Není vyloučeno jednání orgánů formou videokonference či telekonference (nelze však hlasovat např. korespondenčně formou per rollam). Pro distanční formu zasedání nicméně Ministerstvo vnitra aktuálně připravuje novelu zákona o obcích.

 

Více aktuálních pokynů k jednání obecních orgánů najdete zde: aktualizované stanovisko MV