15.12.2020

Vývoj financování sociálních služeb v oblasti prevence u ohrožených rodin s dětmi

Asociace Dítě a Rodina, která sdružuje 86 předních organizací na ochranu ohrožených dětí v České republice, oslovila Svaz měst a obcí ČR s vyjádřením znepokojení nad vývojem financování sociálních služeb, zejména v oblasti prevence u ohrožených rodin s dětmi, které registrují v souvislosti s projednáváním rozpočtů jednotlivých samospráv.

Financování zmíněných preventivních služeb je bohužel již v současné době výrazně podfinancované a v návaznosti na pandemii Covid 19 je vysoce pravděpodobné, že dojde k nárůstu osob, které budou tyto služby využívat. Jejich činnost a existence je pro ohrožené rodiny zcela zásadní, proto se pro zachování současné sítě a kapacity nedoporučuje krátit finanční prostředky určené na jejich činnost. Více viz otevřený dopis v příloze.

Mgr. Claudia Varhol