23.03.2021

Ministerstvo zdravotnictví: Samotestování a evidence ve firmách a nová pravidla pro NNO zaměstnávající alespoň 1 osobu

Ministerstvo zdravotnictví upravilo podmínky evidence testů pro zaměstnavatele, včetně testů, které mohou být provedené laickou osobou. Dále upřesňuje podmínky testování a evidence testů pro nestátní neziskové organizace. Podmínky platí pro organizace již od 1 zaměstnance.

Plné znění nařízení naleznete v přílohách.

Antonín Lízner