12.11.2020

První a druhé třídy ZŠ nastupují 18. 11. zpátky do školy

Ministr školství Robert Plaga oznámil včera ve sněmovně znovuotevření základních škol pro 1. a 2. třídy prvního stupně a speciálních škol (tzn. školská zařízení podle § 16 odst. 9 školského zákona). Umožněny by měly být také individuální konzultace 1 žák – 1 pedagog.

Otevření škol se týká také žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou v tomto školním roce zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzn. malotřídní školy), praktických škol, škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a při zdravotnických zařízeních. Pro žáky ve školách by měly být otevřené také školní jídelny. Školní družina bude možná odděleně pro jednotlivé třídy.

V ostatních typech škol je nadále přítomnost žáků ve škole zakázána a výuka probíhá distanční formou.

Kompletní pokyny MŠMT k provozu škol od 18. 11. najdete zde: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 , Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách.

Další harmonogram uvolňování opatření ve školství ministerstvo nezveřejnilo. Námi oslovení zřizovatelé se shodují na prioritě v otevření škol také pro žáky posledních ročníků. Zahájit lze podle nás také individuální výuku v ZUŠ, jazykových školách či střediscích volného času. Zásadní je, aby byl další postup logický, očekávatelný a srozumitelný pro zřizovatele, školy i rodiče.