07.04.2021

Speciál právní poradny - Co přinese konec nouzového stavu?

Co přinesou mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která začnou platit s koncem nouzověho stavu 12. dubna 2021? Vše přehledně v speciálu právní poradny.

Po 11. dubnu 2021 by již neměl být nouzový stav prodlužován, proto k uvedenému datu přestanou platit dosavadní krizová opatření vlády vydávaná právě na podkladu nouzového stavu. Aktuálně tak vydávání protiepidemických opatření bude spadat do gesce Ministerstva zdravotnictví, které již s předstihem vydalo sadu mimořádných opatření účinných od 12. dubna 2021. Nová mimořádná opatření mění dosavadní pravidla shromažďování, provoz některých služeb a obchodů, významným tématem je i návrat některých dětí do škol a s tím spojená problematika testování. V tomto speciálu přinášíme nejdůležitější informace včetně nejčastějších dotazů a odpovědí na ně.

Zasedání orgánů obcí

Na zasedání zastupitelstev a jiných orgánů obce se doposud nic nemění, nadále je možné je konat i s přítomností veřejnosti za dodržení základních hygienických opatření. Současně je stále možné zasedání či jednání konat prostřednictvím videokonference.

Hromadné akce

Některé hromadné akce lze sice konat, platí však omezení počtu osob a zároveň je zapotřebí dodržovat i další opatření.

Školy

Největší pozornost je aktuálně věnována problematice návratu dětí do škol spojená např. s povinným testováním žáků.

Do mateřských škol se mohou vrátit ty děti, pro které je povinné předškolní vzdělávání, a to ve skupině max. 15 dětí.

Na základní školy se mohou vrátit žáci 1. stupně, pokud je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 a stavba je oddělena od budovy 2. stupně ZŠ. Základní školy, které tuto podmínku nesplňují, jsou pak povinny aplikovat model střídání dětí ve škole po jednom týdnu.

Děti v mateřských školách nejsou povinny nosit respirátory ani roušky, žáci na základní škole jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku. Zároveň je uložena povinnost testování žáků, a to 2x týdně.

S ohledem na vyšší počet opatření v souvislosti se školní docházkou lze očekávat i neochotu či odpor ze strany zákonných zástupců žáků, zde je však třeba upozornit, že přes veškerou argumentaci či polemiku platí presumpce správnosti a zákonnosti těchto mimořádných opatření a pouze soud může povinnosti uložené mimořádnými opatřeními zrušit. Do té doby je možné mimořádnými opatřeními uložené povinnosti vymáhat či sankcionovat jejich neplnění.

SOUVISEJÍCÍ DOTAZY

Jak je to aktuálně (k 12. 4. 2021) s možností konání zasedání zastupitelstva? 

Mohou zasedat (k 12. 4. 2021) i jiné orgány obce než zastupitelstvo?

Kolik osob se může zúčastnit svatby nebo pohřbu (k 12. 4. 2021)?

Můžeme pronajímat obecní víceúčelové hřiště nebo tělocvičnu (k 12. 4. 2021)?

Jakým způsobem je upraven provoz obecních knihoven nebo muzeí pro veřejnost (k 12. 4. 2021)?

Mohou se (k 12. 4. 2021) konat farmářské trhy?

Jakým způsobem má být prováděno testování žáků ve školách (k 12. 4. 2021)?

Co má škola dělat, když žák nebo jeho rodič odmítnou testování podstoupit?