23.04.2021

Mateřské školy se otevřou 26. dubna ve třech krajích bez omezení

V Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji se v pondělí 26. dubna otevřou mateřské školy pro všechny ročníky, bez povinného testování a roušek. Vláda tak rozhodla na základě epidemiologické situaci v těchto krajích.

Vláda na svém jednání v pondělí 19. dubna rozhodla, že se v krajích, kde je týdenní incidence onemocnění covid-19 na úrovni 100 případů na 100 tisíc obyvatel, budou moci otevřít mateřské školy pro všechny děti. Na svém jednání 22. dubna pak vláda rozhodla, že se to bude týkat tří krajů - Královéhradeckého, Plzeňského a Karlovarského.  Děti z mateřských škol - včetně předškoláků - v těchto krajích nebudou mít povinnost nosit roušky a nebude zde probíhat ani testování.

Provoz MŠ ve vyjmenovaných krajích bude probíhat standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ)Pro připomenutí je potřeba uvést, že z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty všechny děti docházející do MŠ v celé ČR. Povinnost testovat zaměstnance zůstává v těchto MŠ zachována, od 26. 4. však bude tato povinnost pouze jedenkrát v pracovním týdnu, vždy v den nástupu na pracoviště v daný pracovní týden. Tato povinnost se týká jak pedagogických, tak nepedagogických pracovníků, bez ohledu na to, zda se osobně potkají s dítětem, či nikoliv (netýká se pouze zaměstnanců celý týden na home office).

Příslušná mimořádná opatření  Ministerstva zdravotnictví k výše uvedenému naleznete ZDE a ZDE.

Mgr. Martin Pikous