24.05.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 24. KVĚTNA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o aktuálních podmínkách provozu škol a školských zařízení.

Osobní přítomnost žáků a testování

 • Osobní přítomnost žáků a studentů na všech základních i středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách bez rotace
 • Frekvence preventivního antigenního testování  jedenkrát týdně. Pro RT-PCR testování platí frekvence 1krát za 14 dní. Mateřské školy jsou nadále otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

Sport

 • Nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště. Zakazuje se ale přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod. Sportovní činnosti venku probíhají bez těchto omezení
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 5. 2021 ZDE, které novelizuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek nově stanovuje tyto výjimky z povinného zakrytí úst a nosu pro: sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, o osoby po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, které jsou osobě poskytovány v oblasti hlavy a krku a použití ochranného prostředku by bránilo poskytnutí této služby, jako je holičství, kadeřnictví, solárium, kosmetické, masérské a obdobné regenerační nebo rekondiční služby nebo jiné obdobné služby, při nichž je porušována integrita kůže.

Školní jídelny

 • provoz školních jídelen upravuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb. Platí následující:
  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru,
  • odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná,
  • ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.

Školy v přírodě je možno konat od 31. května 2021

Další podrobnosti v příloze. 

 

Mgr. Martin Pikous