03.12.2020

Informace k provozu škol od 7. prosince 2020

Provoz škol se mění od 7. prosince. Opatření mají odpovídat 3. stupni protiepidemického systému PES.

Provoz základních škol je beze změn: prezenční výuka pro 1. stupeň a 9. ročníky; 6. až 8. ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech.

 

Na režim rotační výuky přejdou také zbývající ročníky středních škol. V případě objektivních překážek může ředitel školy rozhodnout o pokračování distanční výuky. U všech žáků a studentů jsou umožněny prezenční konzultace i v týdnech pro ně jinak distanční výuky. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

 

Základní umělecké školy, jazykové školy a střediska volného času budou moci otevřít lekce do deseti lidí včetně učitele. Dosud byla možná jen výuka jeden na jednoho.

 

S výjimkou mateřských a speciálních škol bude uvnitř školských budov i nadále nutné nosit ochranu nosu a úst. I nadále bude zakázán tělocvik a hudební výchova s výjimkou studia, kde jsou tyto předměty hlavním oborem.

 

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 ( https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https:// bit.ly/36ili3W).

 

Informace k provozu škol od 7. 12. 2020