GDPR

Obce a města jsou správci osobních údajů, což pro ně znamená mnoho povinností, které musí zajistit, aby byly pro své občany důvěryhodnými partnery. Rubrika GDPR si klade za cíl pomoci obcím a městům docílit zajištění vysoké ochrany osobních údajů, a to tím, že v ní představitelé obcí naleznou nejen aktuální informace a novinky týkající se ochrany osobních údajů, ale i praktické příklady, jak osobní údaje v jednotlivých agendách zpracovávat, a dále stanoviska, vyjádření, názory, metodiky a vzory Úřadu pro ochranu osobních údajů a jednotlivých ministerstev, ale rovněž i Evropské komise či Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.

13.02.2020

Kybernetická bezpečnost v popředí zájmu

Počet trestných činů páchaných prostřednictví internetu za poslední desetiletí výrazně stoupl. Kyberútoky se nevyhýbají nikomu, dokonce ani ministerstvům či státním orgánům. Jaké praktiky útočníci používají a jak se těmto praktikám bránit?

13.02.2020

ÚOOÚ – výstupy z kontrol za druhé pololetí roku 2019

Na webových stránkách ÚOOÚ si můžete vyhledat informace o tom, jak dopadly kontroly prováděné u různých subjektů (organizací).

06.02.2020

Co najdete v nové rubrice ÚOOÚ „Média“

Úřad pro ochranu osobních údajů vytvořil na svých webových stránkách rubriku „Média“. Pravidelně zde zveřejňuje odkazy na zajímavé články, reportáže, diskuse v TV či rozhlase k tématům týkajícím se ochrany soukromí a osobních údajů, která jsou diskutována v médiích.

05.02.2020

Nové pokyny Evropského sboru ke kamerám – shrnutí ÚOOÚ

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů zveřejnil pokyny pro provozovatele kamerových systémů. Úřad pro ochranu osobních údajů přináší shrnutí pokynů, které prozatím čekají na verzi v češtině.

17.01.2020

Obecné nařízení GDPR – Základní informace přehledně

Úřad pro ochranu osobních údajů připravil rubriku s názvem „Základní informace“, ve které přehledně uspořádal to nejdůležitější o obecném nařízení GDPR.

16.01.2020

Hry, které pomáhají pochopit základní principy ochrany osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů nabízí hravý způsob, jak se seznámit s předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

10.01.2020

ÚOOÚ zaktualizoval dokument k povinnosti správců provádět DPIA

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil aktualizovaný dokument „K povinnosti správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)“.

02.01.2020

Nová působnost ÚOOÚ v oblasti práva na informace - informace pro žadatele dle informačního zákona.

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil informace pro žadatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (informační zákon).

26.12.2019

ÚOOÚ zveřejnil Pokyny k veřejné diskuzi ohledně práva být zapomenut v případě internetových vyhledávačů

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách Pokyny č. 5/2019 Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (dříve Pracovní skupina WP29) ke kritériím ohledně práva být zapomenut podle obecného nařízení GDPR v případě internetových vyhledávačů.

29.11.2019

Právo na informace – nová působnost ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů dnes doplnil detaily k informaci z minulého týdne, že se s účinností od 2. ledna 2020 stává nadřízeným orgánem některých povinných subjektů.