GDPR

Obce a města jsou správci osobních údajů, což pro ně znamená mnoho povinností, které musí zajistit, aby byly pro své občany důvěryhodnými partnery. Rubrika GDPR si klade za cíl pomoci obcím a městům docílit zajištění vysoké ochrany osobních údajů, a to tím, že v ní představitelé obcí naleznou nejen aktuální informace a novinky týkající se ochrany osobních údajů, ale i praktické příklady, jak osobní údaje v jednotlivých agendách zpracovávat, a dále stanoviska, vyjádření, názory, metodiky a vzory Úřadu pro ochranu osobních údajů a jednotlivých ministerstev, ale rovněž i Evropské komise či Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.

25.03.2020

Stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů k jejich zpracování v souvislosti s propuknutím nákazy COVID-19

24. 3. 2020 – ÚOOÚ uveřejnil vlastní překlad stanoviska ke zpracování osobních údajů v souvislosti s propuknutím nákazy COVID-19. To přijal ve druhé polovině března Evropský sbor pro ochranu osobních údajů.

16.03.2020

GDPR a koronavirus

Sledujte novinky Úřadu pro ochranu osobních údajů

12.03.2020

Proč se u transparentních účtů musíme zabývat zpracováním osobních údajů?

Z informací nabízených bankami v České republice ve většině případů vyplývá, že transparentní účet obsahuje údaje, na jejichž základě lze ztotožnit konkrétní osobu. Jedná se především o informace k názvu účtu, zprávě pro příjemce, výši, datu či typu platby.
Název účtu povede k identifikaci zejména tehdy, pokud bude sám o sobě dostatečně unikátní, aby umožnil zjistit majitele účtu – buď sám o sobě anebo ve spojení s účelem platby či její výší. Vzhledem k veřejnosti transparentního účtu je zřejmé, že takový účet nelze např. používat k výplatě mezd zaměstnancům či výběru pokut.

28.02.2020

Často kladené otázky ze zdravotnictví

Na stránkách ÚOOÚ se dočtete odpovědi na nejčastěji kladené dotazy zdravotnických zařízení. Jaká jsou specifika v oblasti ochrany osobních údajů zde?

28.02.2020

Plán kontrol ÚOOÚ na rok 2020

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil anonymizovaný plán kontrol na rok 2020. Úřad se zaměří zejména na moderní technologie, biometriku, prodejce energií, zdravotnictví nebo školství.

27.02.2020

Ohlašování případů porušení zabezpečení v oblasti zdravotnictví

Na základě poznatků z dozorové činnosti upozorňuje Úřad pro ochranu osobních údajů na povinnosti spojené s ohlašováním případů porušení zabezpečení osobních údajů v oblasti zdravotnictví.

27.02.2020

K činnosti spolků, sportovních klubů a zájmových sdružení

Mají neziskové organizace povinnost uzavřít zpracovatelskou smlouvu s externím auditorem v případě provedení auditu, který požadují poskytovatelé grantů a dotací? Úřad pro ochranu osobních údajů doplnil rubriku „Poradna/Často kladené otázky“.

17.02.2020

Facebook bude prověřovat obsah zpráv, ty nepravdivé budou pro uživatele označeny

V rámci boje proti dezinformacím zahájila společnost Facebook v České republice a na Slovensku prověřování pravdivosti zpráv. Obsah zpráv na facebookovém News Feedu, v němž se objevují vyvěšované příspěvky, budou totiž hodnotit a prověřovat nezávislí kontroloři z celého světa, tzv. „fact-checkeři“.

13.02.2020

Kybernetická bezpečnost v popředí zájmu

Počet trestných činů páchaných prostřednictví internetu za poslední desetiletí výrazně stoupl. Kyberútoky se nevyhýbají nikomu, dokonce ani ministerstvům či státním orgánům. Jaké praktiky útočníci používají a jak se těmto praktikám bránit?

13.02.2020

ÚOOÚ – výstupy z kontrol za druhé pololetí roku 2019

Na webových stránkách ÚOOÚ si můžete vyhledat informace o tom, jak dopadly kontroly prováděné u různých subjektů (organizací).