Evropa a GDPR05.02.2020

Nové pokyny Evropského sboru ke kamerám – shrnutí ÚOOÚ

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů zveřejnil pokyny pro provozovatele kamerových systémů. Úřad pro ochranu osobních údajů přináší shrnutí pokynů, které prozatím čekají na verzi v češtině.

23.08.2019

Pokyny Evropského sboru ke kamerám

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách Pokyny ke zpracování osobních údajů prostřednictvím videozařízení (č. 3/2019), které byly přijaty Evropským sborem pro ochranu osobních údajů (Sbor) 10. července 2019 a jsou určeny k veřejné diskusi. 

29.07.2019

Vyjádření Evropské komise k hlavním přínosům nařízení GDPR

Evropská komise vydala zprávu, ve které hodnotí dosavadní hlavní přínosy obecného nařízení k ochraně osobních údajů. Zpráva shrnuje výsledky a další priority obecného nařízení (GDPR) po jeho roční platnosti. Prostřednictvím nových pravidel již bylo podle EK dosaženo řady vytyčených cílů. Více informací

29.07.2019

Mějte pod kontrolou svou virtuální identitu

Evropská komise zveřejnila krátký „infoletáček“, ve kterém radí, jak optimalizovat nastavení ochrany svého soukromí v online platformách, tak abyste své údaje měli pod kontrolou. Leták si můžete stáhnout v příloze. Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

25.07.2019

Chraňte údaje, chraňte své podnikání – lepší pravidla pro malé podniky.

Evropská unie vypracovala přehledný informační materiál, ve kterém stručně popisuje změny a přínosy v souvislosti s GDPR pro malé a střední podniky. Materiál je využitelný i pro obchodní společnosti zřizované obcemi. Tento materiál si můžete stáhnout na webu ÚOOÚ zde.
Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

02.07.2019

Povědomí o ochraně osobních údajů se po roce účinnosti GDPR u Evropanů zvyšuje.

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil výsledky zvláštního průzkumu Eurobarometr o tom, jaké je povědomí Evropanů o ochraně osobních údajů po roce účinnosti nařízení GDPR. 73 procent Evropanů (z 27 tisíc dotázaných) slyšelo alespoň o jednom ze šesti práv, která jsou nařízením GDPR subjektům údajů zaručena.

05.02.2019

Obsah zkoušky je osobním údajem, konstatoval Evropský soudní dvůr.

Podle evropského soudu obsah odpovědí studenta odráží úroveň znalostí a schopností v dané oblasti, jakož i případné myšlenkové pochody, úsudek a kritické myšlení. To představuje informace, které jsou citlivé, spadají do soukromé sféry a měly by být chráněny. „Písemné odpovědi při zkoušce představují

20.12.2018

Práva subjektů údajů a jejich uplatňování v podmínkách obcí: Právo na informace o zpracování osobních údajů a právo na přístup k údajům

Obecné nařízení GDPR přiznává subjektům údajů práva, která jsou při zpracování osobních údajů základem a nosným pilířem evropské úpravy ochrany osobních údajů. Tato práva mají vyvážit nerovný vztah mezi správcem a subjektem údajů, který musí zpracování svých osobních údajů mnohdy strpět.

28.11.2018

Pokyny k teritoriální působnosti nařízení GDPR byly předloženy k veřejné konzultaci

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů zveřejnil a předložil k veřejné konzultaci Pokyny 3/2018 k teritoriální působnosti nařízení (EU) 2016/679. Tento materiál se snaží objasnit a vymezit ty případy zpracování osobních údajů, ve kterých se obecné nařízení uplatní v souladu s čl. 3 na správce či zpracovatele

16.11.2018

Evropský parlament schválil nařízení o volném pohybu neosobních dat

Evropský parlament schválil nařízení o volném pohybu neosobních dat, které vejde v platnost 1. prosince 2018. Toto nařízení se netýká obcí, ale podnikatelů. O jeho existenci informujeme pouze z důvodu jeho vztahu k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů. Toto nové nařízení se nijak nedotkne obecného

13.04.2018

Pracovní skupina WP29 schválila nové pokyny k implementaci GDPR

Jedná se například o pokyny pro oznamování případů bezpečnostních incidentů, pokyny k automatizovanému zpracování a profilování a pokyny pojednávající o akreditaci. Dále byly schváleny metodické dokumenty k předávání osobních údajů podle čl. 45 (rozhodnutí o odpovídající ochraně), dva dokumenty k předávání podle čl. 47 (závazná podniková pravidla) a k předávání na základě výjimek podle čl. 49. Stále v přípravě jsou pokyny pro certifikaci.