13.04.2018

Pracovní skupina WP29 schválila nové pokyny k implementaci GDPR

Jedná se například o pokyny pro oznamování případů bezpečnostních incidentů, pokyny k automatizovanému zpracování a profilování a pokyny pojednávající o akreditaci. Dále byly schváleny metodické dokumenty k předávání osobních údajů podle čl. 45 (rozhodnutí o odpovídající ochraně), dva dokumenty k předávání podle čl. 47 (závazná podniková pravidla) a k předávání na základě výjimek podle čl. 49. Stále v přípravě jsou pokyny pro certifikaci.

Jak uvedl na svých webových stránkách Úřad pro ochranu osobních údajů, schválila v únoru "WPdevětadvacítka" (pracovní skupina WP 29 pro otázky GDPR) celou řadu nových dokumentů. Jedná se například o pokyny pro oznamování případů bezpečnostních incidentů, pokyny k automatizovanému zpracování a profilování a pokyny pojednávající o akreditaci.

Dále byly schváleny metodické dokumenty k předávání osobních údajů podle čl. 45 (rozhodnutí o odpovídající ochraně), dva dokumenty k předávání podle čl. 47 (závazná podniková pravidla) a k předávání na základě výjimek podle čl. 49. Stále v přípravě jsou pokyny pro certifikaci.

Materiál je v neoficiálním českém překladu k dispozici pro veřejnou konzultaci na webu ÚOOÚ.