26.11.2019

Firmy stále chybují při rozesílání obchodních sdělení třetí stranou

Úřad pro ochranu osobních údajů dlouhodobě eviduje velké množství stížností na zasílání nevyžádaných obchodních sdělení tzv. třetí stranou.

Známe to všichni, do naší emailové schránky dorazí obchodních sdělení, mnohdy i několik obchodních sdělení týdně, aniž bychom si vybavili, co to je za firmu a zda jsme jí dali své kontakty a souhlas.
A zde je jádro problému. Z dozorové praxe Úřadu totiž vyplývá mnoho případů, kdy obchodní sdělení rozesílají jiné subjekty, než kterým uživatel poskytl svůj souhlas. Stále častěji jsou těmito odesílateli firmy ze zahraničních doménových adres. Problém nastává u společností, které objednávají rozesílání obchodních sdělení u třetích stran, které deklarují snadnou a bezpečnou možnost jejich zasílání elektronickou cestou, ale zakázku zadají dalším společnostem, mnohdy zahraničním a objednatel rozesílky tak ztrácí kontrolu nad tím, kdo rozesílku skutečně realizuje a zda jsou obchodní sdělení zasílána pouze adresátům, kteří k tomu udělili řádný souhlas.
Odpovědnost však stále zůstává stále na společnosti, která si rozesílku objednala, protože ta má povinnost doložit souhlasy adresátů obchodních sdělení nebo zajistit tyto souhlasy prostřednictvím rozesílací společnosti. V případě, že souhlasy nedoloží, porušuje tím zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Úřad proto doporučuje, aby se firmy nespoléhaly na ujištění třetí strany, ale aby si předem existenci souhlasů, včetně jejich přesného znění, ověřily. Osoba udělující souhlas třetí straně musí vědět, pro jaký účel a jakému subjektu ho poskytuje, čeho se obchodní sdělení budou týkat nebo v čí prospěch budou zasílána. Pokud vás problematika obchodních sdělení zaujala, tak si můžete přečíst více na webu ÚOOÚ.

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů