01.08.2019

Neúspěšní žadatelé o informace se mohou od ledna 2020 obracet na ÚOOÚ

V souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, tzv. adaptační zákon (zákon č. 110/2019 Sb.) došlo také ke změně zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Změna tohoto zákona rozšířila působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů zejména o posuzování podnětů k provedení přezkumných

V souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, tzv. adaptační zákon (zákon č. 110/2019 Sb.) došlo také ke změně zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Změna tohoto zákona rozšířila působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů zejména o posuzování podnětů k provedení přezkumných řízení, přijímání opatření proti nečinnosti nadřízených orgánů a v neposlední řadě určení ÚOOÚ jako nadřízeného orgánu pro některé povinné subjekty. Tato změna je platná od ledna 2020 a neúspěšní žadatelé o informaci se od tohoto data mohou obracet na ÚOOÚ. Více si přečtěte na webu ÚOOÚ zde.

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů