28.02.2020

Plán kontrol ÚOOÚ na rok 2020

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil anonymizovaný plán kontrol na rok 2020. Úřad se zaměří zejména na moderní technologie, biometriku, prodejce energií, zdravotnictví nebo školství.

Zaměření plánovaných kontrol vychází jednak z poznatků z dozorové činnosti Úřadu v roce 2019, ale především z aktuálního vývoje ve státním i soukromém sektoru v oblastech, v nichž moderní technologie prostupují stále více do každodenního života.

Kontroly v oblasti školství budou zaměřeny zejména na zpracování osobních údajů v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti žáků, učitelů a dalších osob ve školských zařízeních. U dvou vytipovaných škol se kontroly soustředí na zabezpečení zpracovávaných osobních údajů a role dodavatelů informačních služeb, např. pro elektronickou evidenci žáků.

V rámci veřejného sektoru bude kontrolováno zpracování osobních údajů Okresní správou sociálního zabezpečení, Vízového informačního systému a Národního registru hrazených zdravotních služeb. Úřad se dále zaměří na vedení elektronické evidence pacientů včetně způsobu zapojení dodavatelů do zpracování a zabezpečení osobních údajů ve zdravotnické dokumentaci v praxi zdravotnických zařízení.

V rámci využívání moderních technologií se kontroly budou týkat chytrého měření energií, kamerových systémů s biometrikou a využívání cookies provozovateli mediálního obsahu.

V soukromém sektoru bude kontrolováno dodržování povinností při šíření obchodních sdělení. Úřad chce také zkontrolovat poskytovatele nebankovních půjček, prodejce energií a poskytovatele služeb nabízených telefonicky a to zejména z hlediska dodržování práv subjektů údajů.

Více informací k plánovaným kontrolám Úřadu naleznete zde.

Anonymizovanou verzi kontrolního plánu zde.