13.03.2019

Včerejší jednání Poslanecké sněmovny o GDPR přineslo obcím jen poloviční úspěch

 V úterý, 12. 3. 2019, se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR kromě dalšího opětovně projednával jak návrh zákona o zpracování osobních údajů (tzv. sněmovní tisk č. 138), tak i sněmovní tisk č. 139, což je text k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

 Informační příkaz nebyl projednán se Svazem

Oba sněmovní tisky byly již při prvním projednávání v PS vystaveny podrobné diskuzi a poslanci k nim připojili několik změn, které nebyly původně projednány se Svazem, zejména “informační příkaz“ (krajským úřadem nařízené vydání informace, když ji obec odmítne poskytnout). Diskuse byla rovněž na půdě Senátu Parlamentu ČR, po které přijali senátorky a senátoři několik pozměňovacích návrhů zlepšujících postavení samospráv.

Svaz měst a obcí ČR apeloval na poslankyně a poslance, aby podpořili změny přijaté Senátem Parlamentu ČR, a to zejména upuštění od správního trestu (pokut) pro města a obce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a vypuštění novelizace zákona o svobodném přístupu k informacím, kde poslanci navrhli bez dohody se Svazem doplnění tzv. informačního příkazu.

 

Poslanecká sněmovna vyslyšela požadavek Svazu a schválila návrh zákona o zpracování osobních údajů ve znění vráceném Senátem. Znamená to, že obce budou osvobozeny od sankcí za porušení ochrany osobních údajů, ovšem dotčená osoba se bude, jako doposud, moci domáhat náhrady případné škody u soudu.

 

Ačkoliv Svaz podnikal všechny možné kroky, aby zabránil zavedení infopříkazu a ochránil obce před šikanózními žádostmi o informaci, tak přesto řada poslanců i se zkušeností z komunální sféry jej podpořila a sněmovna následně i bohužel odhlasovala. Fakticky to tedy znamená, že krajský úřad může zasáhnout do ústavně zaručeného práva na samosprávu, protože poskytování informací je v samostatné působnosti.