Pověřenci02.07.2019

Doporučení pověřencům a dalším osobám zajišťujícím soulad zpracování s GDPR u správce či zpracovatele.

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal doporučení pro pověřence a další osoby zajišťující soulad zpracování s GDPR, ve kterém upřesňuje postup a stanovuje pravidla pro poskytování poradenství a konzultací podle obecného nařízení GDPR. Více informací se dozvíte na webu ÚOOÚ zde

27.06.2019

Vše co potřebujete vědět o pověřencích, naleznete v nové rubrice na webu ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů vytvořil na svých webových stránkách novu přehledně uspořádanou rubriku s názvem „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“, ve které se dozvíte vše o pověřencích. Naleznete zde nejdůležitější informace ke jmenování a ohlášení pověřence, kvalifikaci, postavení

27.06.2019

Novinky v ochraně osobních údajů představil Úřad pověřencům na červnových seminářích

Úřad pro ochranu osobních údajů uspořádal v červnu další dva semináře určené pověřencům pro ochranu osobních údajů, na kterých je seznámil s novinkami v ochraně osobních údajů. Hlavním tématem byla nová česká adaptační legislativa ke GDPR tj. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Nové informace

03.06.2019

GDPR již není „strašákem“! – zaznělo na školení pověřenců v Brně

Osmdesátka pověřenců pro ochranu osobních údajů se sešla ve středu 29. května 2019 v prostorách Nové radnice v Brně, aby získala „aktualitky“ v ochraně osobních údajů. Na „jídelním lístku“ byly tentokrát adaptační zákon ke GDPR a poznatky z praxe ÚOOÚ. Pozdravit pověřence přišla

04.03.2019

Nové poznatky Úřadu z působení pověřenců ve veřejných subjektech.

Pověřenci pro ochranu osobních údajů jsou novinkou, kterou v Česku do ochrany osobních údajů zavedlo Nařízení GDPR. Úřad pro ochranu osobních údajů pro ně uspořádal od léta loňského roku již devět odborných vzdělávacích akcí a sedm z nich bylo určeno těm, kteří působí v orgánech veřejné moci a ve veřejných subjektech ČR

12.12.2018

Úřad doplnil odpovědi na dotazy k pověřencům

Úřad pro ochranu osobních údajů pravidelně doplňuje odpovědi na otázky z praxe k tématům týkajícím se GDPR. Nyní byla aktualizovaná rubrika Pověřenci, ve které jsou zveřejněny odpovědi na otázky, týkají se kvalifikačních předpokladů pověřence a působení externisty v této funkci. Více si můžete přečíst zde

20.11.2018

Závěrečné shrnutí z konzultací pro pověřence

Úřad pro ochranu osobních údajů uspořádal od června celkem 7 konzultací, kterých se zúčastnili i pověřenci měst a obcí a jimi zřizovaných organizací (škol a školek). Poznatky vyplývají ze součinnosti poskytované účastníky a z odpovědí na dotazníky, jichž bylo vyhodnoceno celkem 279, což odpovídá zhruba

13.11.2018

Doporučený postup konzultací pověřenců s Úřadem pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil postup pro nejefektivnější využívání odborníků Úřadu ke konzultacím pověřenců, resp. správců či zpracovatelů. Úřad poskytuje konzultace a zpracovává odpovědi na dotazy těmto subjektům i přesto, že nemá, jakožto dozorový orgán, stanovenu přímou konzultační roli

02.11.2018

Pracovní skupina pověřenců Předsednictva SMO ČR započala svoji práci

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR rozhodlo na svém 35. zasedání dne 26. dubna 2018 o zřízení Pracovní skupiny pověřenců pro ochranu osobních údajů. Členy této pracovní skupiny jsou pověřenci, kteří tuto funkci vykonávají pro obce, města a jimi zřizované školy a školská zařízení většinou pod hlavičkou

22.10.2018

ÚOOÚ k povinnosti jmenovat pověřence vybranými městskými a krajskými organizacemi

Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů nepatří mezi povinnosti obecného nařízení uložené všem správcům a zpracovatelům osobních údajů. V čl. 37 odst. 1 GDPR je tato povinnost stanovena jen pro tři okruhy správců a zpracovatelů. Jedním z nich jsou orgány veřejné moci, mezi které patří

22.10.2018

ÚOOÚ k povinnosti jmenovat pověřence vybranými městskými a krajskými organizacemi

Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů nepatří mezi povinnosti obecného nařízení uložené všem správcům a zpracovatelům osobních údajů. V čl. 37 odst. 1 GDPR je tato povinnost stanovena jen pro tři okruhy správců a zpracovatelů. Jedním z nich jsou orgány veřejné moci, mezi které patří obce a města (kraje)

30.08.2018

Poznatky ze stížnostní agendy ÚOOÚ v oblasti obcí a státní správy

Jak jsme již informovali v článku „Pověřenci obcí na startovní čáře – informace z konzultace ÚOOÚ pro pověřence pro ochranu osobních údajů“. Úřad pro ochranu osobních údajů na těchto konzultačních dnech upozorňoval na některé stále se opakující chyby související s ochranou osobních

24.08.2018

Pověřenci obcí na startovní čáře – informace z konzultace ÚOOÚ pro pověřence pro ochranu osobních údajů

Zúčastnili jsme se společné konzultace pro pověřence pro ochranu osobních údajů, kterou 22. srpna 2018 ve svých prostorách uspořádal Úřad pro ochranu osobních údajů. Přečtěte si naše shrnutí.

07.06.2018

Konzultace ÚOOÚ mají nová pravidla

Úřad pro ochranu osobních údajů upravuje svoji informační politiku veřejnosti, včetně způsobů poskytování konzultací. Úřad pro ochranu osobních údajů dosud poskytoval konzultace každému, kdo o to projevil zájem. Rozsah poptávky a obsahové zaměření řady žádostí o konzultaci však v posledních měsících