10.01.2020

ÚOOÚ zaktualizoval dokument k povinnosti správců provádět DPIA

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil aktualizovaný dokument „K povinnosti správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)“.

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil aktualizovaný dokument „K povinnosti správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)“, který byl doplněn o seznam druhů operací zpracování, která nepodléhají posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. „Seznam druhů operací zpracování (ne)podléhajících požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů", který byl schválen Sborem pro ochranu osobních údajů, je určen správcům při usnadnění rozhodování o tom, zda konkrétní zpracování podléhá povinnosti posouzení vlivu na ochranu osobních údajů či nikoliv.

Seznam si můžete ho stáhnout v příloze tohoto článku anebo z webu ÚOOÚ zde.

Další informace k této problematice se dozvíte v rubrice GDPR (obecné nařízení) na webu ÚOOÚ.