23.07.2019

Vyjádření MV k problematice mlčenlivosti, k otázce určení správce a zpracovatele v přenesené působnosti obcí a k vymazávání starých údajů z registru smluv.

Požádali jsme Ministerstvo vnitra o vyjádření k problematice mlčenlivosti členů zastupitelstev a zaměstnanců obce po zrušení obecné povinnosti mlčenlivosti a dále k určení správce a zpracovatele osobních údajů v přenesené působnosti obcí a k vymazávání starých zápisů v registru smluv. 

Požádali jsme Ministerstvo vnitra o vyjádření k problematice mlčenlivosti členů zastupitelstev a zaměstnanců obce po zrušení obecné povinnosti mlčenlivosti a dále k určení správce a zpracovatele osobních údajů v přenesené působnosti obcí a k vymazávání starých zápisů v registru smluv. Zejména první otázka byla obcemi velmi diskutovaná. Adaptační zákon ke GDPR totiž nepřevzal právní úpravu povinnosti mlčenlivosti správce a zpracovatele, tak jak tomu bylo v § 15 (dnes již neplatného) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a obce hledaly řešení, jakým způsobem zajistit bezpečnost zpracovávaných osobních údajů. Vyjádření Ministerstva vnitra naleznete v příloze.