26.03.2019

Používání osobních údajů v průběhu politických kampaní – prohlášení Evropského sboru

Dodržování pravidel na ochranu údajů, a to i v rámci volebních činností a politických kampaní, má zásadní význam pro ochranu demokracie a je také prostředkem k zachování důvěry a jistoty občanů a integrity voleb. V souvislosti s tím Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vydal „Prohlášení č.

Dodržování pravidel na ochranu údajů, a to i v rámci volebních činností a politických kampaní, má zásadní význam pro ochranu demokracie a je také prostředkem k zachování důvěry a jistoty občanů a integrity voleb. V souvislosti s tím Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vydal „Prohlášení č. 2/2019 o používání osobních údajů v průběhu politických kampaní“, ve kterém zdůrazňuje klíčové body, které mají dodržovat politické strany, kandidující koalice a kandidáti, pokud v rámci svých volebních činností zpracovávají osobní údaje.

Současná praxe ukazuje, že pro sledování a vytipovávání potenciálních voličů používají některé politické subjekty vysoce sofistikovaných profilovacích technik. Osobní údaje odhalující politické názory jsou zvláštní kategorií údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zpracování těchto údajů je obecně zakázáno a podléhá řadě úzce vymezených podmínek, jako je například výslovný, konkrétní, svobodný a plně informovaný souhlas jednotlivce. Nedodržování zásad zpracování osobních údajů a porušování práva na ochranu osobních údajů může ovlivnit další základní lidská práva jako svobodu projevu, svobodu zastávat názory a možnost svobodně uvažovat bez manipulace.

Více se dozvíte na webu ÚOOÚ anebo si v příloze tohoto článku stáhněte celé znění „Prohlášení 2/2019 o používání osobních údajů v průběhu politických kampaní“ . Jedná se o 3 strany textu.

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů