28.08.2019

Použití biometrické identifikace nežádoucích osob při fotbalových utkáních současné české zákony neumožňují.

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil své vyjádření k možnosti využití biometrické identifikace k zamezení vstupu nežádoucím osobám na fotbalové stadiony, které v minulosti hrubě narušily průběh fotbalových zápasů s vážnými následky pro fotbalový klub. 

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil své vyjádření k možnosti využití biometrické identifikace k zamezení vstupu nežádoucím osobám na fotbalové stadiony, které v minulosti hrubě narušily průběh fotbalových zápasů s vážnými následky pro fotbalový klub.

Navržená technologie umožňuje rozpoznávání obličejů (face recognition) pořadatelem utkání při vstupu na stadion, čímž dochází ke zpracování zvláštní kategorie osobních údajů, které podléhá podmínkám podle článku 9 nařízení GDPR. Ten požaduje pro zpracování biometrických údajů i v případě významného veřejného zájmu výslovné zákonné zmocnění. Současný zákon o podpoře sportu pouze obecně upravuje opatření k zajištění pořádku při sportovních utkáních a vydání návštěvního řádu nelze považovat za dostatečné zmocnění ke zpracovávání biometrických údajů. Takovou zvláštní právní úpravu rovněž neobsahuje ani zákon o zpracování osobních údajů či jiný český právní předpis.

Více informací se dočtete na webu ÚOOÚ zde.

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů