04.03.2019

Nové poznatky Úřadu z působení pověřenců ve veřejných subjektech.

Pověřenci pro ochranu osobních údajů jsou novinkou, kterou v Česku do ochrany osobních údajů zavedlo Nařízení GDPR. Úřad pro ochranu osobních údajů pro ně uspořádal od léta loňského roku již devět odborných vzdělávacích akcí a sedm z nich bylo určeno těm, kteří působí v orgánech veřejné moci a ve veřejných subjektech ČR

Pověřenci pro ochranu osobních údajů jsou novinkou, kterou v Česku do ochrany osobních údajů zavedlo Nařízení GDPR. Úřad pro ochranu osobních údajů pro ně uspořádal od léta loňského roku již devět odborných vzdělávacích akcí a sedm z nich bylo určeno těm, kteří působí v orgánech veřejné moci a ve veřejných subjektech ČR. O účastnících akcí Úřad shromáždil ve dvou řadách dotazníkového průzkumu poznatky vypovídající o více než 1 600 správcích. Z jejich odpovědí například vyplývá, že externí působení pověřenců má vliv na to, jak často je kontaktují subjekty údajů. Externí pověřenci jsou kontaktováni mnohem méně, zhruba 42 procent „externistů“ nebylo kontaktováno prozatím ani jednou. Interní pověřenci jsou sice kontaktováni častěji, ale obracejí se na ně nejvíce samotní zaměstnanci správce. Další skupinou, která využívá svých práv častěji, jsou osoby, jejichž údaje zpracovávají veřejné subjekty v rámci plnění svých povinností a úkolů. Co se týká počtu správců, pro které vykonává funkci jeden pověřenec současně, tak je zde velmi velký rozptyl od 1 do 203 správců, průměrně ale jeden pověřenec působí u 22 správců. Více informací si můžete přečíst na webu ÚOOÚ v rubrice Pověřenci v dokumentu „Nové poznatky Úřadu o pověřencích ve veřejných subjektech“.

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů