14.02.2019

Jak se bránit nevyžádanému telemarketingu?

Každý z nás již byl zajisté účastníkem telefonického hovoru, na jehož druhé straně byl pracovník „nějakého“ call centra, obchodní či marketingové společnosti, který se ho snažil přesvědčit o výhodnosti zakoupení produktů nebo služeb „té či oné“ společnosti, anebo získat alespoň

Každý z nás již byl zajisté účastníkem telefonického hovoru, na jehož druhé straně byl pracovník „nějakého“ call centra, obchodní či marketingové společnosti, který se ho snažil přesvědčit o výhodnosti zakoupení produktů nebo služeb „té či oné“ společnosti, anebo získat alespoň marketingově cenné informace - když už jste si dnes nic nekoupili, tak snad koupíte někdy jindy, třeba něco jiného. Výjimkou nejsou ani obce, které jakožto solventní zákazníci jsou velmi často atakovány různými nabídkami obchodních společností, aniž by se kdy o nějaký takový produkt či službu zajímaly. Jestliže jsou tedy hovory uskutečňovány bez jakékoliv vazby na předchozí vztah mezi volaným a volajícím, jedná se o tzv. nevyžádané marketingové hovory a Úřad pro ochranu osobních údajů zpracoval a zveřejnil k této problematice krátký dokument s názvem „Jak se bránit nevyžádanému telemarketingu“. Naleznete v něm v několika bodech shrnutí možností, jak se nevyžádaným marketingovým hovorům bránit. V případě, že vám volá s telemarketingovou nabídkou obchodník, u něhož jste již nakupovali nebo využili službu, není takové jednání a priori porušením GDPR a v takovém případě můžete uplatnit své právo a vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Obchodník, jakožto správce osobních údajů, musí podle čl. 21 odst. 3 GDPR přestat bez zbytečného odkladu osobní údaje pro telemarketing zpracovávat.  Více se dozvíte na webu ÚOOÚ zde. Dokument „Jak se bránit nevyžádanému telemarketingu?“ si stáhnete zde.

 

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů