12.04.2019

Rozesílání hromadných e-mailům s „otevřenou hlavičkou“. Jak to vidí Úřad?

Úřad pro ochranu osobních údajů se vyjádřil k odeslání e-mailu, u kterého jednotliví adresáti vidí ostatní adresáty, tedy e-mail s tzv. „otevřenou hlavičkou“. Při takovémto způsobu odesílání zpráv dochází k předání osobních údajů jednotlivých adresátů, konkrétně jejich e-mailových adres spolu

Úřad pro ochranu osobních údajů se vyjádřil k odeslání e-mailu, u kterého jednotliví adresáti vidí ostatní adresáty, tedy e-mail s tzv. „otevřenou hlavičkou“. Při takovémto způsobu odesílání zpráv dochází k předání osobních údajů jednotlivých adresátů, konkrétně jejich e-mailových adres spolu s informací, že jsou členy skupin, kterým jsou takové e-maily zasílány (například členové určitého spolku apod.). Vyjma situace, kdy je účelem hromadného e-mailu zahájení diskuze mezi jeho adresáty, například pokud se mají členové spolku vyjádřit k pořádání akce a kdy je zřejmé, že předání kontaktních údajů mezi členy tohoto spolku nepředstavuje žádné riziko pro subjekty údajů, by měly být všechny hromadné e-maily rozesílány tak, aby ve zprávě nebyli viditelní ostatní adresáti. Zprávu si můžete přečíst také na webu ÚOOÚ zde.

 Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů