02.07.2019

Povědomí o ochraně osobních údajů se po roce účinnosti GDPR u Evropanů zvyšuje.

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil výsledky zvláštního průzkumu Eurobarometr o tom, jaké je povědomí Evropanů o ochraně osobních údajů po roce účinnosti nařízení GDPR. 73 procent Evropanů (z 27 tisíc dotázaných) slyšelo alespoň o jednom ze šesti práv, která jsou nařízením GDPR subjektům údajů zaručena.

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil výsledky zvláštního průzkumu Eurobarometr o tom, jaké je povědomí Evropanů o ochraně osobních údajů po roce účinnosti nařízení GDPR. 73 procent Evropanů (z 27 tisíc dotázaných) slyšelo alespoň o jednom ze šesti práv, která jsou nařízením GDPR subjektům údajů zaručena. Nejlepší povědomí měli občané o právu na přístup k vlastním údajům (65 procent), právu na opravu chybných údajů (61 procent), právu vznést námitku proti zasílání přímého marketingu (59 procent) a právu na výmaz vlastních údajů (57 procent). Pokud vás výsledky průzkumu zaujmuly, více si přečtěte na webu ÚOOÚ zde.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů