10.01.2019

Správný postup anonymizace informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb.

Úřad pro ochranu osobních údajů upozornil Svaz měst a obcí České republiky, že řada členských obcí nesprávně zveřejňuje informace poskytnuté podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Mnoho obcí totiž neanonymizuje osobní údaje žadatelů o informace, zejména adresní údaje.

 Úřad pro ochranu osobních údajů upozornil Svaz měst a obcí České republiky, že řada členských obcí nesprávně zveřejňuje informace poskytnuté podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Mnoho obcí totiž neanonymizuje osobní údaje žadatelů o informace, zejména adresní údaje.

Upozorňujeme tedy, že podle § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím musí každá obec, tzv. povinný subjekt, do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost tyto informace zároveň zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzn. umístit je na webové stránky obce. Takto zveřejněné informace je ovšem třeba vždy anonymizovat z důvodu ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů zjistil, že velmi často nedochází k anonymizaci adresních údajů žadatelů o informaci. Při zveřejňování poskytnutých informací podle § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím věnujte tedy důkladnou pozornost osobním údajům fyzických osob, zejména žadatele o informace, a to tak, abyste jeho jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobyt či jinou adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu či jiný kontakt vždy důsledně anonymizovali.

Je třeba použít takové nástroje, které vedou ke skutečné anonymizaci. Nestačí, pokud v souboru formátu DOC, DOCX nebo PDF použijete pouze nástroj černé zvýraznění, který vede k tomuto výsledku: ____, neboť černý text, byť zdánlivě nečitelný, zůstává nad tímto zvýrazněním a je možné ho zkopírovat např. použitím funkce „Kopírovat a Vložit“ (Ctrl+C, Ctrl+V). Údaje je třeba nahradit jinými znaky, např. XXXXXX, popř. dokument vytisknout, začernit fixem a znovu naskenovat tak, aby byly údaje skutečně nečitelné.

Více informací naleznete v manuálu pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím.