03.09.2019

Praxe s nadbytečným vyžadováním souhlasů ve školství přetrvává, říká ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal zprávu, ve které konstatuje, že ve školství stále přetrvává praxe, kdy jsou vyžadovány nadbytečné souhlasy rodičů se zpracováním osobních údajů jejich dětí. Školy a školská zařízení vykonávají při své činnosti řadu zpracování osobních údajů z důvodu plnění veřejného zájmu nebo v souvislosti s výkonem právních povinností.

Úřad pro ochranu osobních údajů vydal zprávu, ve které konstatuje, že ve školství stále přetrvává praxe, kdy jsou vyžadovány nadbytečné souhlasy rodičů se zpracováním osobních údajů jejich dětí. Školy a školská zařízení vykonávají při své činnosti řadu zpracování osobních údajů z důvodu plnění veřejného zájmu nebo v souvislosti s výkonem právních povinností.
Jedná se například o vedení školské evidence a dalších agend vyžadovaných zvláštními předpisy, o účast žáků na soutěžích a olympiádách, vystavování tvorby žáků v prostorách školy i mimo ní, používání jmenovek v šatnách, řešení deliktů žáků a to i bez účasti Policie ČR atd., pro které není třeba souhlasu. Dalšími činnosti, pro které není třeba vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů, jelikož relevantním právním titulem je plnění smlouvy, jsou například předplatné družin či stravného, přihlašování do kroužků, na akce školy (výlety apod.), určení osob oprávněných k vyzvedávání dítěte z družiny, poskytnutí přístupu do elektronické žákovské knížky či doložení potvrzení o bezinfekčnosti a evidence těchto potvrzení atd. Pro všechna tato zpracování mají školy jiný právní titul dle článku 6 odst. 1 obecného nařízení, namísto souhlasu. Co je však důležité, aby školští pracovníci i vedení školy byli připraveni rodičům podat základní srozumitelnou informaci o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů. Více informací se dočtete na webu ÚOOÚ zde.

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů